EXPLORER

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email 0 Filament.io 0 Flares ×
Rate this post

Древните жени били по-големи изследователи от мъжете

Ново изследване доказва, че ролите в обществото преди милиони години съвсем
не са били такива, каквито ги познаваме днес. Тогавашните жени обичали много
повече да пътуват и да изследват заобикалящата ги среда. Обратно, мъжете били
тези които спокойно можем да наречем домошари. Това твърди списание „Шпигел”,
позовавайки се на нови проучвания върху останките на древбите жители на Африка.


Покажи ми твоитр зъби, за да ти кажа от къде идваш. Защото се оказало, че
при образуването на зъбния емайл се отлагало една специфична субстанция, която
издава изненадващо много неща за историята на притежателят на зъбите.  
С помощта на изотопен анализ на зъбните останки, учените могат с голяма
точност да определят  кои местности са
обитавали древните хора и животните като малки. За своите изследвания те
използвали зъбните фосили от останките на човекоподобни маймуни от семейство Hominodae.
Материала за проучването си те са взели от две пещери в Южна Африка.
Анализът на зъбните останки от преди 2 милиона години показал, че мъжките екземпляри
са починали в същия регион, където са и израстнали. При женските обаче се
оказало, че повечето от тях идвали нак-вероятно от други райони.
Днес подобна практика, при което женските напускат родните си места се
среща само при шимпанзетата. Дори при горилите, които са най-близките
родственици на човека се наблюдава точно обратната практика, при която обикновено
мъжките са тези, които напускат родните си места.
„Сега получаваме първите преки доказателства за географското движение на
древните прародители на човека”-заявява ръководителят на групата от учени Санди
Копеланд от университета на Колорадо. Учени от няколко страни са изследвали 19
зъби от останки датирани между 2,7 и 1,7 милиона години . Те са на
представители от вида на Australopithecus africanus и вид Paranthropus robustus. Учените изследвали кътниците при мъжките и по-малките
зъби при женските прародители на човека. За сравнение те взели и проби от
останките на други  древни човекоподобни
видове намерени в същия район.
„Първите ни резултати показват, че тези прародители на съвременните хора са
имали много широк ареал на хранене, за това се питаме, дали те са знаели
достатъчно за земята.”- казва Юлия Лии-Торп, специалистка по анализи на зъбни
останки от Оксфордския университет. ”След като получихме резултатите от изследването
установихме изненадващи разлики между мъжете и жените.”      

Учените взели проби от намиращия се в зъбния емаил елемент  стронции, който в природата се среща в твърдо
състояние в много и най-различни форми. При взетите от тях проби от геологическия
материал се оказало че намереният там изотоп на този елемент е бил натрупан от растенията
и животните, част от хранителната верига. Копеланд заключава че имено връзката
със стронция който се отлага в зъбите на древните указва кои са били родните им
места, и това представлява директен геологичен отпечатък за това, с какво са се
хранили те. 

Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар