New Vision

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×
Rate this post

Блогът ми вече е
с нов по-динамичен изглед
Здравейте,
Освен съдържанието в даден блог, значение за читателите
има и неговата визия. Това как изглежда и върху какво цели да привлече
вниманието на читателите неговия автор. Ето защо и аз реших да сменя облика на
моя скромен блог, колкото и малки да са възможностите на платформата която
използвам специално занего. Въпреки това избраната схема ми хареса, защото дава
възможност за едно по-динамично разположение на текст и изображение и  както исках поставя акцент имено върху
изображението. А понякога имено първият поглед върху дадено изображение може да
накара читателя да обърне внимание и на написаното слово. Новият изглед дава
възможност както за по-лесно споделяне, така и за безпроблемно оставяне на
коментари. В горната лента всеки потребител може сам да избере какъв да е
изгледът на блога, което е допълнително предимство на този дизайн. Сигурно има
още какво да се изпипа, но мисля че сега изглежда по-динамичен и разчупен.
Надявам се да се хареса и навас! 🙂
Поздрави Мартин
Иванов

Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар