Експерти и политици призоваха за грижливо използване на природните ресурси

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×
Rate this post

40% от храните в индустриалните страни отиват на боклука
 
Експерти и политици от България и Европа обсъдиха перспективите за развитие и предизвикателствата пред земеделието у нас на специална конференция в София днес. На форума присъстваха бившият комисар по земеделието Дачиан Чолош и представители на Световната банка.  Всички призоваха за разумно използване на природните ресурси и създаване на по-устойчиво земеделие. Според Холгер Крей, главен икономист по селскостопанските въпроси на Световната банка,
земеделието у нас има голям потенциал, но промените в поземлените отношения са довели до увеличаване на 13% на дела на селското стопанство на изхвърляните вредни газове. Той призова за предприемане на мерки за адаптиране на земеделието към промените в климата. Според бившия еврокомисар Дачиян Чолош 28-те страни членки на ЕС не трябва да се концентрират само върху решенията от Брюксел. ”Трябва да се отнасяме по-грижливо към природните ресурси, и да сме по-конкурентноспособни на останалите”, заяви той. Според него Европа търси възможности за рестарт на икономиката. Като основни предизвикателства пред българските фермери той посочи финансирането им, и достъпът им до кредитиране. Новата ОСП по думите му трябва да се справи с предизвикателства като това, как да се подобри качеството на произвежданите храни. На конференцията бяха представени примери за това, как различни държави са развили силните си страни в земеделието .Така например Полша е добър пример за инвестиции в технологиите, докато Италия е лидер по отношение на географската идентичност на храните . Австрия и Словения пък са примери за страни, които са се ориентирали към развитие на органично производство. Производители на плодове се оплакаха от ниските гаранции от страна на държавата и застрахователите при покриване на щети нанесени им вследствие на резки изменения на климата. В същото време стана известно, че 40% от храните в индустриалните страни се похабяват, като биват изхвърляни на боклука. Други 40% се загубват в страните от Африка заради проблеми с логистиката. Според земеделския министър Десислава Танева основната роля на държавата след приемането на новата ОСП е да приеме такива мерки, с които да се подкрепят изостаналите в миналото сектори на земеделието като производството на плодове и зеленчуци и животновъдството. Единственият проблем е свързан според нея с държавната подкрепа на съответните производства, тъй като страната ни не може да се сравнява с по-богатите страни членки на ЕС. Тя поиска правила с които да се гарантира равнопоставеността на европейските фермери.

Мартин Иванов

Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар