География на ядките

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×
Rate this post

Потреблението на ядки отдавна вече не е лукс, а отглеждането им стандарт за фермерите. През последните 10 години пазарът на ядки търпи истински бум, бележейки ръст от 120% за този период, а пред  бранша се появяват нови ниши. Географията на ядките непрекъснато се разширява, и все повече страни увеличават дела си в общото производство.

По данни на International Nut and Dried Fruit Council – INC  за последните 10 години глобалният пазар   е достигнал до  30 млрд. долара, пише в изследване на „Интелиагро”, част от  първото издание на  Inteli Agro Book 2017.

С покачването на стандарта на живот в развиващите се страни и с промяната в хранителните навици в развитите, потенциалът им нарасна значително. Прогнозите са тази тенденция да се запази в дългосрочен план, като FMI очаква до 2025 г. средният годишен ръст в стойността на пазара да е над 5%, а в реализираните количества – над 3%.

Световното производство през пазарната 2015/16 г. се оценява на 3,78 млн. метрични тона (чиста ядка), което е с 5% повече на годишна база и с 50% над количествата преди десет години.

Най-голям дял в него както по стойност, така и по количество заемат бадемите – близо 30%. Те бележат и най-сериозен ръст, удвоявайки производството си за десет години.

Над една трета от глобалното производство на ядки от овощни видове е концентрирано в САЩ, но поради продължилата близо четири години суша в Калифорния делът на страната намалява от 2012 г. Позициите си засилват Турция, Иран, Китай и Индия, които държат друга една трета. „Географията“ на ядките постоянно се разширява и делът на други страни надминава 30%.

Бумът на пазара- следствие от промяна на бизнес модела

Бурният растеж е следствие не просто от екстензивно увеличение на площите, а от еволюция в самия бизнес модел. Схващането, че инвестицията в черупкови овошки е много дългосрочна постепенно остава в миналото. Световната тенденция е да се създават все по-интензивни насаждения, чиито гъстота, технологии на отглеждане и встъпване в технологични добиви се доближават все повече до тези при съвременните костилкови или семкови градини, твърдят експертите.

Друга насока в развитието на бранша по света е концентрацията и индустриализацията – увеличаване размера на стопанствата и засилване ролята на кооперирането между тях.

Предимство на бизнес модела е и възможността за почти пълно механизиране на процесите – нещо особено важно с оглед големината на стопанствата, ръста в разходите за труд и урбанизацията. Големите стопанства и кооперативи могат да си позволят инвестиции  първична обработка и продажби на чиста ядка, паста, масла и други екстракти, подобрявайки доходността си.

„Стопанствата на бъдещето”- големи и индустриализирани

Всичко това очертава и образа на „стопанствата на бъдещето“ в сектора – големи, индустриализирани, организирани помежду си, модерни, максимално ефективни, така че да предложат повече продукция на по-ниска цена. Това предполага задържане и дори спад в цените на ядките в световен мащаб.  По-евтините ядки означават повече потребители, нови пазарни ниши и още по-голям ръст в търсенето. Това обаче е и сигнал, че фермерите, които изостанат от темпото на големите в този бранш, могат да се окажат толкова неконкурентоспособни, че в крайна сметка да бъдат изхвърлени от пазара.

Биоядките-водещ фактор в развитието на сектора

Освен от цената, търсенето ще бъде движено и от няколко други фактора. Стремежът към по-здравословен начин на живот ще насочва повече внимание към полезните свойства на ядките. В тази връзка е и все по-интензивното търсене на биоядки, което ще е водещ фактор на пазара за директна консумация в следващите години според FMI.

Markets and Markets очаква търсенето на ядки като суровина в хранително-вкусовата промишленост да расте средно с близо 6% годишно до 2019г. Производителите на храни са все по-активни и иновативни в представянето на нови продукти. Проучване на компанията показва, че най-голям дял от разработваните храни с ядки са базирани или съдържат бадеми.

Европа е най-големият консуматор на ядки в хранителната индустрия, следвана от Северна Америка. Най-бърз растеж в тази ниша през следващите години обаче се прогнозира за Азиатско-Тихоокеанския регион.

Друга ниша с огромен потенциал е фармацефтичната индустрия. Производството на козметични продукти също е сред направленията, движещи търсенето на различни масла и други екстракти от ядки.

По материали на Inteliagro.bg

Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар