Горещи страсти около директните плащания

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×
Rate this post

Аграрните  министри не постигнаха  единна позиция по ОСП

Горещи дебати за директните плащания за фермерите текат в Брюксел

Март  месец не донесе така желаното обединение около бъдещето на ОСП, и по-скоро около бъдещето на един от най-тежките и значими инструменти в европейската аграрна политика- директните плащания. Още в навечерието на поредното заседание на ресорните министри под българско ръководство, страните от Балтика и Полша излязоха с обща декларация от Рига, в която се обявиха за продължаване процеса на изравняване на условията на конкурентноспособност на европейските фермери. В този процес като важна брънка присъстват и директните плащания, доколкото различията в нивата на подпомагане между страните членки пораждат и различия в конкурентноспособността на фермерите. Примерите за подобни различия са много, и ние ги виждаме като потребители и на българския пазар, когато плодове и зеленчуци от страни с по-големи субсидии наводняват магазините за сметка на българските, които стават непродаваеми заради по-високата си цена. Ето защо министрите на въпросните страни поискаха, фермерите да отговарят на едни и същи стандарти, за да са конкурентноспособни на пазарите.

Позициите обаче са толкова много, че земеделските министри не успяха както беше планирано предварително да излязат с общо заключение по  отношение на ОСП, което да бъде представено пред Европейската комисия.

Пет страни са срещу компромиса

За сега се оформят два лагера за и против предлагането на компромисен вариант на заключението на министрите до комисията по отношение на промените в ОСП след 2020 година. В единия лагер са Полша,  Балтийските страни и Словакия, които отказват да приемат предложения от страната ни като председател текст, съгласуван с останалите страни членки. В отсрещния лагер са 23-те страни членки готови да се съгласят на компромис. Причината за противопоставяне на споменатите страни, е че в предложения от аграрния ни министър Румен Порожанов текст не се говори за пълно изравняване на директните плащания след 2020 година. „В текста на комюникето влезе клауза за изравняване на директните плащания, но не в пълния размер както някои искаха. Това няма как да се получи, а и не се подкрепя от старите страни членки..Това не можем да решим ние, защото е предмет на финансовата многогодишна рамка”, коментира аграрният министър Румен Порожанов, според който част от страните в ЕС аргументират нежеланието си за пълно изравняване на плащанията с по-високи разходи и по висока цена на земята.

Срещу пълната конвергенция на директните плащания се обяви новият земеделски министър на Германия Юлия Кльокнер, която се обоснова с доста различните нива на конкурентноспособност на фермерите  в отделните страни членки на Общността. От своя страна аграрният комисар Фил Хоган оценява като проблематично предварителното определяне на каквито и да са размери на плащанията преди приемането на  ясна многогодишна финансова рамка на Съюза.

Обвързаните с производството плащания- още една точка по спора за директните плащания

По отношение на директните плащания има разминавания по още една точка в позициите на отделните страни. Става дума за правилата даващи възможност за изключения и позволяващи на страните членки на ЕС да обвързват директните плащания с продукцията на стопанствата. „Интересен въпрос беше този за обвързаните плащания, при който надделя мнението на една от най-големите страни  членки, която въпреки че не ги прилага, подкрепи запазването им”, каза министър Порожанов. Подобна схема за обвързано подпомагане по думите му одобрена от ЕК може да доведе до изкривявания ако се допусне това.

Полша например се възползва активно от подобни изключения за обвързана подкрепа  при отглеждането на захарно цвекло, нещо от което се оплакват от германската браншова организация на производителите на цвекло, пише euractiv.de. Това според германските производители се явява нарушаване на конкуренцията. От своя страна Полша и балтийските страни настояват за приемане на нови правила за изключения. Аграрният комисар подкрепи Германия, като единствената страна, отказала се да прилага подобни обвързани плащания.

По-целенасочени директни плащания

Ясно е, че до излизане на финансовите параметри за следващите седем години размерът на директните плащания, които ще получават фермерите ще остане неизвестен. От Европейската сметна палата обаче препоръчват на ЕК след 2020 година да определи по-целенасочени плащания към отделните стопанства. За периода след 2020 година комисията трябва да определи, кои точно стопанства имат нужда от субсидиране, като за целта се установи точната стойност на произвежданата от фермерите продукция, като още от самото начало субсидиите  се обвържат с определени цели и резултати. В своя доклад експертите на сметната палата твърдят, че директните плащания остават основен източник на доходи за фермерите, но не вземат под влияние нито пазарните условия, нито използването на земеделските площи или индивидуалните характеристики на стопанствата. Освен това правилата за подпомагане не се основават на общото състояние на доходите на собствениците на земеделските стопанства.

Мартин Иванов

По материали от Интернет

Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар