Австрия подкрепя малките фермери и качествените храни

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×
Rate this post

Виена е в търсене на компромиси за постигане на важни стратегически решения за бъдещето на европейското земеделие

Елизабет Кьостингер и Фил Хоган след неформалната среща на земеделските министри в Автрия

Във времената на активни дискусии за бъдещото   европейско  земеделие, Австрия като настоящ председател на Европейския  общ дом издигна още един глас в защита на дребните и семейни фермери и на качествените храни. Подобна позиция не изглежда никак нелогична, защото точно този тип стопанства са в основата и на австрийското земеделие,а стопанства с големина не повече от 20 хектара доказват, че освен да произвеждат и преработват аграрна продукция, придавайки и висока добавена стойност, създават и примери за развитие на успешни бизнес модели. Опитът от миналото особено в сектори като винопроизводството, в който през 80-те години на миналия век настъпва истински прелом, и Австрия се отказва от индустриалното производство залагайки на дребните регионални производители, също идва в подкрепа на подобна позиция. Във важната роля на семейните стопанства не само за националната  но и за регионалната икономика,  се убедихме и по време на посещение, организирано от Европейската мрежа на аграрните журналисти (ENAJ), по време на което получихме възможност отблизо да се запознаем с дейността на различни стопанства, открили правилния път и показали, че земеделието може да се основава не само на субсидии, но и на предприемачество и решения, които да позволят и на малките да намерят  своята ниша.

Бъдещето финансиране на фермерите все пак остава от  важно значение, и засега страните членки са все още в търсене на компромиси и намиране на най-добрата формула за удовлетворяване интересите на всички в агросектора.  Намирането на подобен компромис не изглежда никак лесна задача, с оглед и на определените нови цели на ЕС за следващия седемгодишен период на развитие на Общността. Това потвърдиха както аграрният комисар Фил Хоган, така и домакина на срещата на министрите от ЕС, австрийският министър на земеделието Елизабет Кьостингер. Според нея „без финансиране редица фермери в Европа нито биха били жизнеспособни, нито конкурентноспособни”, но тя призна, че „все още има детайли по новата ОСП, по които не сме постигнали единна позиция, и Австрия ще се опита да намери компромис до края на годината“. Не е тайна, че въпросът за това, към кого да отиде  основно финансирането – към дребните или едрите земеделски производители е като разделителна линия между отделните страни членки, като това потвърди и Хоган. „Всички искат пари, и земеделските производители не са изключение, но това кой колко ще получи решава Европейския парламент и страните членки”, каза комисарят.

Що се касае до финансовия въпрос за да се удовлетворят максимално желанията на заетите в аграрния сектор, то трябва да се намерят нови и свежи източници от средства, а Виена се противопоставя както на съкращаването на парите за фермерите, така и на увеличаване на вноските в общата каса на бюджета, което би довело до повече пари за земеделие.

И за да покаже австрийският модел за успешно земеделие, Кьостингер заведе своите гости в семейна биоферма за кози, в която за последните пет години са инвестирали над 1 млн. евро в преработката на млякото в три вида сирена. Нещо повече, собствениците се възползват и от програмата ЛИДЕР, тъй като с други местни производители са създали регионална инициативна група в провинция Долна Австрия. .

Елизабет Кьостингер пред журналисти

.Избрахме да поканим аграрните министри от Европа в едно биостопанство в провинция  Долна Австрия, за да покажем колко залагаме на регионалното производство, и че то е част от нашето самосъзнание”, каза пред журналистите Елизабет  Кьостингер . Според нея е важно да се знае, какъв модел на земеделие искат в бъдеще европейските граждани, като решение за това трябва да вземат всички страни, участващи в преговорите по новата обща селскостопанска политика.

„Австрия е с много дребно структурирано стопанство, като голяма част от фермите  са семейни, и за да успеят, трябва да се специализират, като някои от тях са избрали да произвеждат биологична продукция.  Основното им предимство е, че работата им е прозрачна, с което  намират собствен път към успеха, и в това виждам бъдещето на земеделието”, допълни още тя.  През 2016 година 24% от земеделската земя в страната се е обработвала по биологичен начин. Това означава, че за последното десетилетия тези площи с а се увеличили с 6%. Биологично обработваните площи са нараснали  от 104 хил. ха през 2007 година на 620 800 ха през миналата година.  Делът на биостопанствата в Австрия е достигнал до 21%, като 18% от животните се отглеждат биологично. Най-голям дял в биоживотновътството има козевъдството, защото  50%   от козите се отглеждат по биологичен път.  За сравнение делът на млечното говедовъдство в биоживотновъдството е 20%, и само 3% от свинете не се отглеждат по конвенционален начин.

Пътят на страната и според Кьостингер е ясен, и тя дава предимство на качеството пред количеството в производството както на аграрна продукция, така и на храни, но за да залегне той и в общоевропейската политика, решение за това трябва да вземат всички страни членки. Тя определи като жизненоважни мерките за повишаване качеството на храните, за опазване на природата и екологизация на земеделието, както и тези за пазарна подкрепа на фермерите. Европейците според нея трябва да знаят много точно какъв е произходът на храните, защото все по-голяма популярност придобиват храните с регионален характер, ето защо  страните от ЕС трябва да се ангажират още повече с темата за регионалния произход на храните.

„За нас от особено значение е подкрепата на нашите земеделски производители в планинските региони както и за необлагодетелстваните райони”, заяви след края на съвета на министрите Кьостингер. Не на последно място в дискусиите се отчита и важността на селските региони, а финансирането по втори стълб според нея ще доведе до увеличаване на конкурентноспособността на фермерите и до справяне с обезлюдяване на селата. „Нашето земеделие е може би толкова многообразно, колкото в никоя друга страна, и за да остане такова, ние имаме нужда и от финансиране на селските региони”, убедена е тя.

По отношение подкрепата за селските региони Кьостингер подчерта, че в рамките на съвета на министрите има широка подкрепа  относно многообразието от функции на селските региони,и че в хода на  обсъжданията по бюджета земеделските министри в ЕС са убедени не само, че ще има достатъчно финансиране за тях, но и за постигане на поставените цели по отношение на опазване на климата и природата, които също са предмет на втория стълб на финансиране. Подкрепата за селските региони има и още една важна страна според  Кьостингер, не само подпомагане семействата на земеделските производители, но и справяне с едно от основните предизвикателства – обезлюдяването на селата. „В рамките на преговорите по ОСП се обединихме една група от нетни платци в бюджета, като изразихме ясна позиция, че обсъждането на ролята, функциите и работата на програмата за селските региони трябва да продължи”, каза Кьостингер.

Във връзка с това впечатляват и мерките, които Австрия предприема на локално ниво за справяне с последиците от тазгодишното засушаване, а именно определеният пакет от мерки за подпомагане на фермерите. Сушата по думите и засегна голяма част от Европа, и земеделието е първият сектор, който на фона на климатичните промени понася най-големи щети. Ето защо в бъдеще трябва да се намери отговор на въпроса, как то може да допринесе за опазване на климата, защото не може  храните да стават все по-евтини, а фермерите да понасят все по-тежки загуби.  „Всяка страна сама избира модела по който да компенсира земеделските  производители заради претърпените щети от засушаването, но ние приехме пакет от мерки в размер на 60 млн. евро, като избрахме да се фокусираме основно върху застраховането от евентуални рискове, като само малка част от парите ще достигнат до фермерите под формата на директна помощ. Причината е защото искаме те да са подготвени и в бъдеще за подобни климатични феномени, тъй като  смятаме, че колебанията на времето ще играят все по-голяма роля в земеделието”, аргументира се Кьостингер.

Мартин Иванов

Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар