Практика

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×

10 стъпки за един по-екологичен живот

1. Ако консумираме с един килограм по-малко говеждо месо може да спестим до 500 евро годишно и да намалим вредните емисии със 300 килограма.
2. Всеки градус по-ниска средногодишна стайна температура ще доведе до намаляване на разходите за отопление със 6% и намаляване с 300 килограма на вредните емисии.
3. Новите енергоспестяващи крушки използват 80% по-малко ток от обикновените.Използването им може да доведе до намаляване на вредните емисии с до 350 килограма годишно.
4. Изключването на климатиците поне за четири дни на ден ще доведе до намаляване на CO2 със 300 килограма годишно.
5. Ако едно четиричленно домакинство се откаже от ползването на сушилна машина може да намали изхвърляните вредни емисии до 300 килограма годишно.
6.Чрез купуването на един хладилник клас A++ вредните емисии могат да се намалят със 100 килограма годишно.
7. Купуването на местни продукти може да намали изхвърляните вредни емисии до 300 килограма годишно.

8. Внимателното  шофиране и включени по-рано светлини  може да намали изхвърляните вредни емисии до 330 килограма годишно.
9. Добре оплътненото жилище може да намали  с до 50% разходите за отопление.
10. Ако не оставяме климатика и телевизора на режим „stand by“ може да намалим изхвърляните вредни емисии до 100 килограма годишно.

magazin deuzschland 5/2009

Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар