Практика

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×
10 стъпки за един по-екологичен живот 1. Ако консумираме с един килограм по-малко говеждо месо може да спестим до 500 евро годишно и да намалим вредните емисии със 300 килограма. 2. Всеки градус по-ниска средногодишна стайна температура ще доведе до намаляване на разходите за отопление със 6% и намаляване с 300 килограма на вредните емисии.…

This content is protected, available for registered users.

Click here to register.
Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар