Digital Comunity

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×
Дигиталната демокрация и нейните проявления на българска почва Дали светът в който живеем не се е превърнал в едно не само глобално но и дигитално село? Обикновено задавайки подобни въпроси търсим своето място в него, за това къде сме ние и къде останалите. И ако в САЩ последните президентски избори минаха изцяло под диктовката на новите технологии…

This content is protected, available for registered users.

Click here to register.
Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар