ПРЕМИЕРА

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×

„Историята на българите в Мизия“- един непознат разказ за миналото ни

Позволих си да сложа това заглавие, понеже за книгата,за която искам да напиша няколко реда наистина може да се сложи определението- един непознат разказ за миналото ни. Става въпрос за книгата на австрийския автор Йохан Кристиан фон Енгел носеща заглавието- „История на българите в Мизия“ , която беше представена днес в Софийския университет. Ръкописът е издаден в град Хале /Германия/ през 1797 година и е представен на българския читател благодарение на превода на професор Надя Андреева. Авторът разказва както за древното минало на българите, застъпвайки тезата за тюркския ни произход, така и за живота бита и културата на българското население в района на Дунавска България в периода на османското владичество. Тя е ценна не само с това че е първият превод на пълен немскоезичен извор за българската история, но и с това,че е непозната както за широката общественост така и за специалистите. До момента на български език е издаден единствено един том с откъси от австрийски и немски пътеписи на пътешественици посетили земите ни през онази епоха. Тепърва предстои изследването и анализирането на този ръкопис от историците, които ще могат да проучат и видят каква е била гледната точка на един представител на Хабсбургската империя какъвто е Енгел, насочил научния си интерес към историята на източноевропейските народи  още по време на следването си в университета на град Гйотинген. Интересно е да се отбележи, че Юрий Венелин пише своят известен труд “ Старите и сегашни българи в тяхното политическо, народописно, историческо и религиозно отношение спрямо русите“ , издаден в периода 1829-1841 година имено  като опит да опровергае тезата на Енгел за тюркския корен на българите и да докаже техният славянски произход. Тук ако погледнем малко по-общо на нещата ще видим как две от големите сили на онази епоха Австро-Унгария и Русия се противопоставят една на друга в идейно отношение по въпроса за нашия произход и в опит да хвърлят светлина върху това каква е била нашата идентичност и къде са били корените ни.

Мартин Иванов

Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар