Greentech

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×
Rate this post

Технологии на зелено

DSCF3456Пестенето на енергия се превърна в мото на различни кампании през последните години – от използването на енергоспестяващи крушки , до създаването на къщи захранвани изцяло от зелене електроенергия.

В областта на съвременните технологии „зеленото” сравнително отскоро е на мода. На обикновения потребител едва ли му остава време да прецени каква енергия харчи домашният компютър често оставян да работи безцелно часове наред. Големите корпоративни компании в ИТ сектора като Майкрософт обаче все по-често търсят иновативни и екологично съвместими решения за оптимизация на работата на поддържаните от тях сървъри/. Сред тези решения могат да бъдат както използването на т.нар. тънки компютри така и виртуализацията на сървърите. Какво означава това? Използването на специален софтуер за оптимизация и контрол на тяхната работа. Тоест ако приемем че една компания разполага с три сървъра да има възможност за по-ефективно и енергосъобразно контролиране на тяхната работа, и когато няма нужда от някои от ресурсите те автоматично да спират работа. Според данни изнесени по врене на провелата се в София дискусия на тема „Зелени технологии и виртуализация” от общата енергия използвана от един сървър 50% отива за неговата работа , а останалата за неговото охлаждане ако не се използват зелени технологии. Повечето американски компании са изчислили че тяхното използване може да намали консумираната енергия с 15%. Интересен е фактът че 2% от емисиите на CO2 се произвеждат от ИТ сектора.

Трудни решения

Ако през последните 2 години зелените технологии се използваха само с цел оправдаване на разходи, то сега се наблюдава тенденцията за по-честото им използване с екосъобразна цел. Влияние за това според Ангел Захариев- търговски представител на Gartner за България ще окажат и все по-сериозни регулаторни режими. До 2014 година се очаква те да се отразят върху стратегиите на 2/3 от фирмите. Рецесията обаче според него може да забави налагането на зелените технологии. Други фактори които са от значение при използването им са цената и отношенията между клиенти партньори и доставчици.

Перспективи
Очакванията са че инвестициите в зелено ще придобиват все по-голямо значение през следващите години. Според данните се очаква 16,5 % /до 834,6 млн. евро/ ръст на пазара на виртуализация в региона на Европа,Близкия Изток и Африка . Все повече компании от ИТ сектора ще насочат усилията си за създаване на нови технологични решения за охлаждане на все по-мощните системи ,така че технологиите да бъдат в услуга не само на бизнеса но и да са съобразени с екологичните норми.

Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар