Чужд поглед

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×

За робството и свободата

Съвсем случайно чух вчера откъс от едно произведение на полският автор българист д-р Войчех Галонзка от издадения през 1994 година в Шумен негов сборник „Опитомяването на скорпионите. Поглед на един чужденец към българската литература” . Впечатли ме не само точния и неподправен поглед на автора към Вазовото творчество , за което винаги се сещаме в навечерието на националния празник. Той ного точно е усетил и предал нашия манталитет. Това как ние българите разбираме робството и свободата. Може би защото след като дълго време народът ни е бил под гнета на поробителите е забравил усещането за свобода. За него свободата е обстановката в къщата на чорбаджи Марко в началото на романа Под игото, а viva Liberte Да живей България / в гл.15 Новата молитва на Марка / остава неразбрано. Или по-важна е материалната а не духовна свобода. По-важна е салатката и ракийката и в нея виждаме нашата свобода. Погледът на автора не само към нашата литература но също бит и душевност е доста интересен и мисля актуален и до днес..За това как ние разбираме тези понятия и дали ние днес не ги схващаме по същия начин както тогава в онези бурни предосвобожденски години когато народът ни се е стремял към постигането на свободата. Ще се опитам да пусна отккъс от книгата за да онагледя написаното дотук. Но си заслужава да се прочете едно подобно четиво, което предполагам ще наведе всеки от нас на подобни мисли.

Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар