За ползу роду

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×

 Приключи ли голямото
четене?

Сега в лето господне
2010-то  беше извършена една
богунеприемлива и нечовешка акция- затварянето на един виртуален храм на
книгата.Господи прости им, те са непросветени и незнаят какво вършат. Сигурно
такъв би бил текстът на една съвременна приписка , ако някой
днес
напише летопис за акцията на видните „рицари на книгата” и ловци на престъпници
в България
.

 

 МВР може да затвори читанката под натиска на
издатели  , но неможе да затвори очите на
хората жадни за знания и духовно просвещение. Колкото и да е клиширано ,
е вярно и доказано в хилядолетната история че книгата и писаното слово са
най-голямото богатство ,съхранявано по-най различен начин, върху плочки в
древна Асирия, пергамент и папируси в
по-късни времена или хартия. Сега технологиите дадоха възможност да се появи
един нов формат –електронната книга. Тя има своите предимства и недостатъци
както и всички досега нам известни форми. Повече са предимствата обаче най-вече
за всички онези които немогат да четат обикновените книги. Специални програми
позволяват на незрящите например да се докоснат до творчеството на автори или
редки заглавия които са недостъпни на брайлово писмо или чието преработване в
достъпен  за тях вид понякога отнема
месеци и години. Негодуванието ми е насочено срещу поредната „показна” и шумно
отразена акция на сполучливо наречената в публикация на Капитал „Главна
дирекция на читанките” , защото с подобни акции тя доказа че може да лови само
мухи и бръмбари , но не и сериозни престъпници които се разхождат на свобода.
Едва ли шотландският физик Александър Бейн /1818-1903/ е можел да предположи че предложената от него
система за фототелеграф, която е в
основата на съвременните скенери ще направи възможно създаването на един нов
формат какъвто е електронната книга. Или пък Гутенберг със създаването на
първата печатарска машина с което прави революция в книгоиздаването . Под
революция тук имам предвид промяна в съществуващите порядки. А през
Средновековието преди изобретението му основният начин за разпространяването на
ръкописите е било тяхното преписване в манастири и скриптории, дело което често
отнемало десетилетия от живота на знайни и незнайни монаси и просветители.  Именно те оставят една от най-интересните
литературни форми достигнали до нас-приписките. Ето какво ни  е оставила монахиня Евпраксия създала един от
преписите на Паисиевата история: “През лето 1768 тук прииде Хилендарский монах
отец Паисий що бе создал История славяноболгарская и аз преписах сия книга за
ползуване и разпространение. Сия книга показася дело полезно през най-трудное
время от тежкое агарянское иго….“.
Това е само един от многото примери за делата в полза роду
извършени от
малко познати или забравени просветители за да не огасне
духовното огънче на
българския народ. Днес обаче подобни просветители не се
срещат или ако
ги има биват третирани като „престъпници” .Защо? Защото
правят
достояние на десетки читатели редки и недостъпни по различни
причини
книги и то безплатно без рекламна цел и читанката е
единствената
възможност на тези хора за досег до книжовното богатство. Те
излизат със
аргументите че се нарушавали законите за авторското право и
библиотеките, но какво са виновни създателите на сайта че
тези актове не
са съобразени със съвременните технологични достижения. И
трудът им
не бива да бъде
заличаван с лека ръка а да създадат условия за
уреждането на подобен род библиотеки . Що се отнася до
издателите , по –
голямата част от тях отдавна вече са престанали да ценят
книгата като
истинско духовно богатство , а са обърнали поглед към това
кое заглавие
би им донесло повече тиражи и приходи без значение кой е
автора и дали
написаното заслужава да бъде прочетено. Акцията на МВР ще е
толкова
успешна, колкото и тази на големи издатели срещу Google.
Модерните
технологии обричат подобни акции на неуспех. Защото те
налагат едно
ново разбиране за света често оставащо далеч от представите
на онези
гонещи показност и разтеж на измислени рейтинги.  Ето защо голямото
четене  не само няма
да приключи а само ще променя своята форма и ще
продължи да доставя наслада на всички онези жадни за учение
и духовно
обогатяване.
Мартин Иванов

Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар