LOST

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×

Кризата на изгубеното поколение 


Кризата разразила се в световен мащаб през последните няколко години е
определяна като финансова, имотна, икономическа и каква ли още не. Едва ли
някой обаче се замисля какво означава тя за младите хора между 15-24 години. Последните
данни сочат  отчетлив ръст на
безработните именно сред тази възрастова група.


Според тях в световен мащаб
броят на безработните младежи през 2009 година е достигнал 81 милиарда, което е
ръст със 7,8 милиарда в сравнение със 2008 година. Затова експертите от международния
работнически съюз определят това поколение като „изгубено”, поколение което
остава извън пазара на труда. Това са хора които са загубили всякаква надежда
че са способни сами да изкарат средства за преживяването си. „Ние трябва да
видим че тези хора не са успели да се реализират.” –заявява пред „Билд”  Сара Елдер от вече споменатия работнически
съюз. Най-тревожно обаче е положението с броя на безработните младежи в Испания
, където той се е удвоил и е достигнал 40%.
България неизостава от общите тенденции

Според данни на Асоциацията за изследване и развитие на гражданското
общество всеки четвърти младеж у нас на възраст до 29 години е безработен, като
тенденцията продължава да се задълбочава. Според председателя на организацията
Даниел Панчев цитиран от „Дневник” 
причината затова е нарастналата апатия у младите хора и демотивацията от
факта че немогат да намерят своята реализация. За една година 9 000
образовани младежи са напуснали страната ни сочи статистиката на организацията.
Ръст на нетипичните форми на заетост в Германия
Процентът на безработните младежи в Германия остава висок 9,6% сочи
статистиката на международния работнически съюз ,въпреки че в сравнение с 2009
година , когато това число е било 10,5 % се наблюдава известен спад и връщане
към нивата от 2008 година. Данните обаче показват огромен ръст на случаите на
така наречената нетипична работа –например работа на по-ниско заплащане или на
временни договори. Ако през 2009 година  според германската федерална служба по
статистиката близо 200 000 младежи са работели подобна работа, то през
2009  цифрата е вече   675 000.
Докато федералната министърка на труда се радва че все повече заети в
напреднала възраст германци са доволни от работата си, то младите все по-често
остават встрани и на тях се гледа с неудовлетворение пише „Билд”. За тях важи
мотото :” За всички фуй  за младите пфу”
/ Alle hui Junge pfui / . Според председателя на Германската
индустриална и търговска камара Ахим Деркс това е пряк резултат от световната
икономическа криза. Той заявява недвусмислено за „Билд”: „по-високото ниво на
безработицата сред младите хора е пряк ефект от кризата. В условията на тежка
икономическа ситуация шансовете  за нова
работа рязко намаляват.” Друга причина според него е и неквалифицираността на
младежите. Според „Билд” близо 50 000 места за специализации предлагани от
германските компании за 2010 година ще останат незаети заради недостатъчната
квалификация на кандидатите.

Мрачни изгледи з бъдещето
Изгледите за бъдещото  състояние на пазара на труда и мястото на
младите там никак не са оптимистични. Експертите очакват нов ръст на
безработните сред младите в глобален мащаб до 11,3% за 2011 година. Тези цифри
ясно показват че не бизнесмените,предприемачите и финансистите са-най губещи в
условията на криза а онези с чието бъдеще се свързва просперитета на
обществото-младите. А как може едно общество да върви напред след като се
изгуби основната негова движеща сила , хората с потенциал. След като те са
загубили енергията и мотивацията си да се развиват и  да дърпат останалите напред.Това са въпроси
чиито отговори може да очакваме в близко време. МАкър че според повечето
експерти краят на кризата е все по-близо, то нейните последици едва ли ще изчезнат
толкова скоро,защото те ще оставят своя отпечатък върху следващите поколения ,
едно от които е това на сегашните младежи загубили всяка надежда че могат да
постигнат нещо значимо.   
Мартин Иванов 
Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар