Публична лекция

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×
The Unresolved Tension of Sultanic Power in the 16th Century Днес от 15 часа в 35 аудитория на Историческия факлутет започна семинарът на Институт Диалог Европа . Събитието започна с публичната лекция на професор Метин Кутит от Турция озаглавена The Unresolved Tension of Sultanic Power in the 16th Century. В лекцията си професор Кутит засегна…

This content is protected, available for registered users.

Click here to register.
Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар