Web 2.0 и реклама

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×
Мобилният маркетинг по време на криза е акцента на Webit 2010 Във времената на криза мобилният маркетинг се превръща във все по-сигурен начин за достъп до клиентите.Това ще е една от централните теми на започващото в сряда изложение Webit 2010 . Последните изследвания на ефективността на пазара на мобилните услуги показват че докато другите пазари…

This content is protected, available for registered users.

Click here to register.
Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар