Онлайн & социалната ангажираност

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×

Интернет помага
а не пречи на социалната ангажираност на хората
Франк Паталонг
„Дер Шпигел”
Социалните мрежи като Фейсбук например водят до
претоварването ни  с прекалено многонереални
приятели. Това обаче се оказва напълно безсмислено твърдение.За ужас на
песимистите мрежата променя обществото но не така както те смятат. Нови
изследвания на учени от САЩ и Германия доказват че който сърфира в интернет има
също толкова социални контакти и в реалния живот.

Приятел-това вече е едно относително понятие особено след
като в социалните мрежи като Фейсбук дори липсващи контакти се обозначават като
такива. Повечето хора събират хиляди такива приятели. Лейди Гага например има 6
милионаприятели в мрежата. И голяма част от потребителите в мрежата се грижат
за постоянното натрупване на приятели в своите профили.Тогава всеки потребител
получава нови контакти предложени му само защото има контакт с някой друг който
както се  казва най-малко  формално е в списъка с контакти.  Приятелството във Фейсбук е по-скоро количествено
а не качествено понятие. Песимистите се ужасяват защото това би довело според
тях до създаването на една нова култура в която ще се разводни значението на
понятия като приятелство и близост. Виртуалните приятели от мрежата много
по-силно заместват тези от реалния живот. Те обаче не могат да изместят
истинските контакти. – това смятат онези които почти не сърфират из мрежата.
След това другите знаят повече.Не става въпрос за заместване на едното с
другото а за „както –така” и и „дори –сега” и „толкова повече” .Сърфирането в
мрежата води до огромен ръст на възможностите за комуникация.Освен това
повечето виртуални приятели се оказват стари познати. Посредством интернет
хората могат да възстановят стари и забравени контакти, като  тези  със стари приятели от училище изчезнали от полезрението
им. Те се откриват в групи или съмишленици и остават следи много по-често
отколкото в реалния живот. Това което интернетоптимистите от дълго време
проповядват се измерва ясно и от различните демографски изследвания/ Социалната
комуникация и интерактивността както и  и
социалния ангажимент продължават да се развиват благодарение на интернет, а неотпадат.
Това показва и една студия на реномирания американски социологически институт PEW. Нещо
повече специалистите от този институт достигат до интересна зависимост –че
нивото на социалната комуникация зависи от успешното използване на интернет.  Изводите на изследването озаглавено  Tfe social side of the internet
/Социалната страна на интернет/  са че
използването на комуникационните технологии е дълбоко интегрирано в живота на
различните социални групи и хората се намират под голямото им влияние.
Потребителите на интернет са по-социални
За подкрепата на тезата си и противно на медийните
скептици учените привеждат редица цифри: 76% от американците участват в
организирани мероприятия –от спортни клубове , до даването на доброволен труд.
Това също се дължи на участието над средното ниво на интернет активни  граждани. В тази връзка активността сред
интернет потребителите е 80 процента, докато активността сред въздържащите се
да използват интернет граждани е 56 процента. Преди всичко повече от половината
заявяват че интернет ги улеснява при техните социални ангажименти; за да
достигнат до обществеността-62%; за създаване и поддържане на контакти с
околните-60%; за печелене на влияние в обществото като цяло-59%; за организирането
на различни акции-59%; за текущи теми и групи- 53%, за печелене на пари-52% и
за привличане на нови последователи-51%.
Интернет разширява освен това и социалния радиус: 46
процента от участвалите в допитването заявяват че интернет им дава възможност
по-често да участват в различни социални акции., отколкото ако не използват
мрежата. Значи става дума за комуникационния потенциал на интернет.
Деструктивният и агресивен потенциал е видим отдавна
Фактически самите потребители на интернет възприемат това
като азбучна истина. ако това от тяхна гледна точка води до негативно
въздействие на подривния,агресивен или революционен потенциал на
комуникативното споделяне в мрежата. За ролята на интернет като средство за
организиране и мобилизиране на хората се дискутира отдавна- едва ли не от така
наречения ‘кибер-джихад” прокламиран от реакционно настроени ислямисти чрез интернет
или от протестите срещу срещата на най-богатите в Торонто, или Хайлигендам. Дори
основните медии поставиха през 2004 година въпроса дали Оранжевата революция в
Украйна би била мислима без SMS-ите и E-mail-ите .За
актуалните събития в Тунис това беше вече отработено нещо- вълненията там прераснаха
бързо  вмасови  демонстрации благодарение на дигиталната
комуникация. И негодуванието срещу управляващите и куража от ангажираността с
подобни каузи се пренасят и в другите страни. А да, също и протестите срещу
инфраструктурния проект „Щутгарт 21” биха могли да се окачествят като продукт
на дигитално-комуникационното движение.
Не само числата на PEW показват обаче
господстващото положение на интернет. Към това се присъединява и федералното
правителство на Германия, което през 2010 година приема първата „Национална
стратегия за ангажираност във Федерална Република Германия”  в чиято основа влизат данни от изследването за
доброволческите акции на федерално ниво. Цифрите от това изследване също
показват стабилния тренд и ангажираността на съюзите, организациите и
обществените движения /следователно и в инфраструктурата на гражданското
общество/. Квотата на социалносъпричасните през 2009 година в Германия възлиза
на 71% в сравнение с 1999 година когато броят им е бил 66 процента.
Сравнителните данни от двете изследвания показват че данните от Германия
напълно потвърждават тези на американския институт. Според представения в края
на 2010 година последен доклад в Германия докато през 2004 година едва 44% от
социалноактивните граждани са използвали интернет за своите дейности, то през
2009 година броят им е достигнал 59 процента. Всички възрастови групи бележат
прогрес по отношение на своята ангажираност през 2009 година в сравнение с 2004
година. И това се отчита от всички доклади . През 2009 година социалноангажираните
хора в Германия определят като много важно или важно използването на интернет в
следните области: за набавянето на информация-86%; за организиране на текущата
работа- 71 процента ; за споделянето на информация и изразяването на мнение- 69
процента; за популяризирането на организации и отделни групи- 56 процента;
изграждането и поддържането на онлайн контакти-62%;
Няма никакво съмнение.И наблюденията в Германия показват
че интернет е най-пълноценният инструмент на социалното споделяне в онлайн
пространството и еднакво ефективен за отделните организации и за общата
работа.Ето защо не изглежда никак чудно че правителството се е ангажирало  с подобна задача. Федералното министерствопо
семейните въпроси е подкрепило безброй инициативи в интернет свързани с
намирането и организирането на социално ангажирани дейности. Към това се числят
социалната мрежа „weltbeweger”/
„Фейсбук за доброволците”/ , платформи като  engagiert-in-deutschland.de, Initiative ZivilEngagement  , онлайнсписанието engagiert и много други. И ако всичко това не функционира от горе на долу ще се
намерят също и термини като даване на права или упълномощаване / empowerment/ в речника на политиците. При
платформите занимаващи се със социалната ангажираност на хората става дума също
и за прозрачността и участие на гражданите във вземането на
решения.Електронното правителство според разбиранията на бившият вътрешен министър
на Германия между 1999 и 2005 година Ото Шили  –една базирана на ефективността
институционална комуникация зацикли още преди да  е започнало да действа. Накрая експертите
съставили националната стратегия за ангажираността на гражданите  дискутираха по въпросите като този за
платформите даващи възможност на гражданите да участват в управлението и
връзката им с гражданските бюджети на отделни общини като Хамбург например,
където от 2009 година вече се наблюдава по-детайлна комуникация. Експертите
считат че подобен процес би довелнесъмнено до повишаване на влиянието на
гражданите в обществото. 
Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар