Здраве

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×
Rate this post

50 процента от хората с глаукома не знаят за болестта
си

Между 2 и 4 процента от населението над 40-годишна възраст
боледува от глаукома, като само половината от болните знаят за това. Глаукомата
е водеща причина за слепота в света и напоследък честотата й се увеличава
заради застаряването на населението. Този факт напомни във връзка със Световния ден за борба с глаукомата – 12 март доц. д-р Марин Атанасов от „Медицински
център 1 – Пловдив”на спеьиално организирана пресконференция днес.
Доц. д-р Марин Атанасов /Снимка: Катя Стайкова/

Здравното заведение почти всеки месец
организира безплатни очни прегледи, за да могат пациентите да получат достъп до
специалист, въпреки хроничната липса на направления. Глаукомата или по-правилно глаукомите са група
хронични дегенеративни заболявания на зрителния нерв, които се характеризират с
поява на специфични прогресиращи промени в зрителното поле, които нелекувани
могат да доведат до необратима слепота. Съществуват различни видове глаукоми,
като тази с най-голяма социална значимост за бялата раса е хроничната
откритоъгълна глаукома, обяснява доц. д-р Атанасов. Половината от болните не
знаят, че страдат от тази болест
, защото хроничната откритоъгълна глаукома
протича безсимптомно и се открива или случайно при внимателен очен преглед по
друг повод, или когато вече е настъпило тежко увреждане на зрението.
Можем ли
да направим нещо, за да се предпазим от глаукома?
За
съжаление – не. Причините за заболяването не са известни и поради това не са
известни и методи за предпазване на здравите индивиди (т.нар. първична
профилактика).
Това, което
може да се направи е активна вторична профилактика – да се открие
заболяването във възможно най-ранен етап и да се започне навреме адекватно
лечение, посочва доц. д-р Марин Атанасов. За ранното откриване на глаукомата
трябва да познаваме рисковите фактори  – това са повишеното над определени
стойности вътреочно налягане, възрастта, наличието на родственици с глаукома,
късогледството и други фактори. Вторичната профилактика на глаукомата е
задължение на лекаря – офталмолог. На всеки пациент с повишен риск (над 40
години, с родители с глаукома и др.) попаднал в очния кабинет следва да се
измери вътреочното налягане, да се огледа зрителния нерв и при съмнение да се
направи изследване на зрителното поле.
За
съжаление лечението не може да възстанови настъпилите вече промени в зрителния
нерв и зрителното поле, но може да спре или поне забави този процес.  Методи за лечение на глаукомата :

медикаментозно – с капки – те следва да се поставят постоянно и непрекъснато до
края на живота.
– лазерно
лечение – има по-слаб и недълготраен ефект от медикаментите и представлява
допълнителен метод

оперативно – чрез създаване на изкуствен канал за отвеждане на вътреочната
течност извън окото – това е краен метод, тогава, когато медикаментозното и
лазер лечение не могат да дадат резултат.
Информацията за събитието ми бе любезно предоставена от Катя Стайкова –журналист
и ПР специалист

Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар