Зелен имидж

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×
Еко паркове градят зелен имидж и допринасят за индустриалното развитие на Индия Компаниите в развиващите се страни често са поставени под огромен натиск за да направят производството си по-екосъобразно. Еко индустриални паркове в Индия, могат да допринесат както за повишаване на икономическия ръст на страната, така и за съкращаване на вредните емисии. Предприемачът Яйрам Рамеш…

This content is protected, available for registered users.

Click here to register.
Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар