Зелен имидж

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×

Еко паркове градят зелен имидж и допринасят за индустриалното развитие на
Индия

Компаниите в развиващите се страни често са поставени под огромен натиск за
да направят производството си по-екосъобразно. Еко индустриални паркове в Индия,
могат да допринесат както за повишаване на икономическия ръст на страната, така
и за съкращаване на вредните емисии.

Предприемачът Яйрам Рамеш често говори, че все по-ускорената
индустриализация на страната му налага използването на технологии , които да
спомогнат за  съкращаване на вредните
емисии. Това е особено важно за сектори като производството на текстил, хартия,
торове  или цимент, където се изразходва
огромно количество енергия. Много от тези фабрики се намират в индустриални
центрове, и с дейността си замърсяват водата и въздуха. Нерядко в почвата биват
изхвърляни и отровни химикали.
Пътят да се избегне по нататъчното замърсяване, твърди Deutsche Welle е в създаването на така
наречените еко индустриални паркове. Това са индустриални комплекси, при които
отделните предприятия обединяват усилията си, с цел по-ефективното използване
на ресурсите- от земята  през транспорта
и материалите до ноу-хауто и енергията. Важна роля играе и редуцирането на
вредните емисии.
Такъв е примерът с един от множеството индустриални  паркове в южноиндийския град Хайдарабад. Това
е бързо развиваща се метрополия с население от шест милиона души, всеки от които
иска да допринесе за благополучието на мястото в което живее. В региона се
намират дузини фабрики и предприятия, които замърсяват екологичната среда.
Винод Кумар, мениджър  на един от тези
индустриални паркове, обаче се е заел със задачата да въведе модерните
технологии, за да направи бизнеса там по-екологично чист. Първата стъпка е
въвеждането на нова система за събиране и преработка на отпадните води, които в
миналото често са замърсявали почвата в района на парка. 
Едно от предприятията
в индустриалния парк, Salycilates , специализирано
в производството на фармацевтични продукти използва огромно количество енергия.
 С по-добра изолация на производствените
помещения, сега то е съкратило разходите си за енергия с почти 9 000 евро
годишно. Това помага на компании като тази  да изградят един нов по-зелен имидж сред
клиентите и да разширят дейността си. Компанията пести 1 200 тона вредни
емисии годишно, но това далеч не е максимумът на възможностите и. Недалеч от
нея се намира печатницата на “Times of India”, където температурите често достигат 42 градуса. За
охлаждането на помещенията до сега се е изразходвало огромно количество
енергия. Оптимизирането на климатичната инсталация обаче ще позволи драстичното
намаляване на потреблението на електроенергия, с почти 22 000 квтч. годишно.
Покриването на климатичните инсталации, намиращи се на покрива със чадъри
изглежда просто, но ефективно решение, което може да доведе до спестяването на
12% от енергията. И това не е всичко от печатницата правят първи стъпки за изграждането
на соларна електроцентрала.  
Индия се намира едва в началото,  и
според Кумар ако потенциала в ръководения от него индустриален парк се използва
правилно,  вредните емисии само там биха
се редуцирали с 3,8 милиона  тона годишно, а това ще е най-важният резултат от еко
парковете, заключава той.
Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар