Дестинация

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×

Басарбовския манастир
Недостиг на
екскурзоводи изпитват монасите в манастира, свързан с покровителя на Букурещ и
Цяла Румъния- Св. Димитър Басарбовски
Манастира Св.Димитър Басарбовски
Снимка: М. Иванов
Една от забележителностите около Русе е Басарбовския
манастир, който се намира съвсем близо до града и е обект на посещения особено
от румънски туристи, тъй като свети Димитър Басарбовски е покровител на Букурещ
и цяла Румъния.

Легендата

Тя разказва за един обикновен пастир на име Димитър ,
който веднъж докато пасял животните настъпил птиче гнездо.  За да  изкупи  греха си, 
той станал монах и до края на дните си живял в усамотение. След като починал
придошла вода и отнесла тялото му в реката. Като го извадили, започнали да се
случват чудеса. Светецът лекувал и пазел селото от градушки. Веднъж боляри от
Влашко дошли с намерението да вземат мощите му, но  светецът дал недвусмислен знак да не го
правят. Първо се счупила колата им, а след това сандъкът с мощите се търколил и
се спрял на речната тераса. В края на XVIII век мощите са
преместени във Влашко, където се съхраняват и до днес. По време на Първата
световна война българите правят неуспешен опит да върнат мощите у нас.
Изглед от към двора, Снимка: М. Иванов
Изкачвайки се по малките стълбички към достъпната част от
манастира, човек има усещането, че сякаш отива по-близо до Бога. За да се стигне
до там, човек преминава през малко китно дворче с кладенец и студена вода.  Манастира се издига високо в скалите и
достъпа до него не е много лесен. Добре че през последните години са сложени
парапети на виещото се нагоре стълбище. Той разполага и с осветление подобно на
това на Царевец, и хората вечер могат да видят камбанарията обляна в светлини.
Монах Василий, Снимка: М. Иванов 
Посреща ни младият и енергичен монах Василий –Николай,
който освен благия си нрав показва и солидни знания, както за историята на
манастирската обител, така и за проучванията в региона. Беседата с него е
изтинско удоволствие, защото разказът му освен пълен с факти е и много
увлекателен. Оказва се че монах Василий е изключително амбициозен, защото в
момента завършва второто си образование – История и Археология към университета
в Шумен. Разказва че манастирът днес се радва на огромен туристически интерес,
особено от страна на румънски туристи и рекламните брошури вървят като топъл
хляб. В момента той се обитава от 10 монаси и 
те изпитват най- голяма нужда  от
екскурзоводи. Въпреки че в обителта рядко се извършват кръщенета и сватби
поради трудния достъп до него, монасите имат много работа в изпълнение на
ежедневните си задължения, и по думите на монах Василийй не им остава време да
обърнат достатъчно внимание на непрекъснато идващите туристи. 
Тук туристите могат да поседнат, докато слушат
разказа на монах Василий за историята на
 манастирската обител. Снимка: М. Иванов
Сигурно и за това
той говори изключително бързо и с нас защото веднага след като свърши беседата
ни, той тръгна да  върши неуморно работата
си. А ние си тръгваме заредени с нови сили и енергия от това вълшебно място,
където човек може да се докосне до Бога.
Мартин Иванов
Басарбовския
манастир, юли 2011г.  
Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар