Образование 2.0

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×
Училищния блог IPad като  универсално средство за обучение   Андре Шпанг от местно кьолнско училище използва Ipad в качеството му на модерно универсално средство за обучение. С негова помощ учениците могат да работят с различни онлайн енциклопедии и блогове или да композират музика. В интервю за taz.de  Шпанг заявява, че модерните медии за него са…

This content is protected, available for registered users.

Click here to register.
Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар