Образование 2.0

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×
Rate this post

Училищния блог

IPad като  универсално средство за
обучение  

Андре Шпанг от местно кьолнско училище използва Ipad в
качеството му на модерно универсално средство за обучение. С негова помощ
учениците могат да работят с различни онлайн енциклопедии и блогове или да
композират музика.
В интервю за taz.de  Шпанг заявява, че модерните медии за
него са средство за употреба. „Те съществуват паралелно.Аз преценявам кое да се
използва. Игнорирам черната дъска, защото тя непрекъснато покрива стоящото до
нея пияно- един прекрасен инструмент , който бързо и без усилия може да се
използва за визуализиране, но е трудно за консервиране.” Той оставя на
учениците да снимат с неговия таблет дъската и маркерите за писане и и

им
поставя за задача дори в самия час да го публикуват в YouTube, Schulwiki или
учебния блог. „Дигиталните медии ми дават възможност да изнасям информация
навън.” С помощта на таблета Шпанг учи учениците да работят с уебблогове и Schulwiki. При
това ни липсват достатъчно възможности за ползване на интернет, защото имаме 1 000
ученици и само 2 кабинета с интернет. „Използването на Web 2.0 базираните
технологии за нас са основна опора за индивидуалното интерактивно обучение през
целия живот.”       

Schulwiki на училището в Кьолн 

   

Предимствата на Ipad според
Шпанг са че той може много бързо да влезе в употреба, високата издръжливост на
батерията му, затворената система /специфична за Ipad/ , ниската
му податливост към манипулации , голямата мобилност и интуитивното му
използване. „Недостатъци като липсата на достатъчно контакти за включване или
клавиатури осъзнахме при копуването му. Предимствата обаче натежаха за нас. „Можехме
да транспортираме 3D таблетите с куфарчета на
колелета за целия учебен процес в училището.” След което се появи нова методика
. Чрез карти, картини или  презентации с
нея се запознаха
останалите ученици. Или пък тя беше представена чрез
презентация на бимара.
IPad се явява според Шпанд основно
помощно средство както за самостоятелната работа на учениците, така и за
представянето на различни презентации. „Можем да правим музика, да се пишат
текстове в Wiki или чрез Google Docs, или
да правим подкастове и аудиокастове. Той дава за пример учениците от пети клас,
които след кратко въведение от негова страна  започнали успешно да композират музика чрез
приложението „ Garage Band”, както и
да подготвят примерни текстове за уъркшоп само за два учебни часа. Разделени на
три групи, всяка с по един таблет учениците започнаха да правят музика. „Те
сами започнаха да боравят с текстове в Wiki , да ги
смесват и да ми гипредставят”-казва Шпанд. Разбира се според него използването
на таблетите в час не може да изключи писането на ръка, защото то се ограничава
само за търсенето и подбирането на информация от интернет. „Никой не принуждава
учениците да ползват само IPad, те могат да си
водят бележки в тетрадките. В началото е имало около 10-ина учители използващи Wiki в
работата си, после броят им се свил до трима четирима. „Предложихме им
специализиран курс за използването на електронните енциклопедии. Бяхме наясно,
че някои ще отидат и по-напред.” –разказва той. Само за първите дни на учебната
година около 100 ученици имаха вече регистрация в Wiki. От 70
преподаватели -30, както и половината от учениците  работят редовно с таблети. Амбицията на
училището е до края на настоящата учебна година всички ученици да използват IPad. Според
Шланг, смартфоните, с които разполагат учениците не са удобни за търсенето и
подбирането на информация в мрежата заради малките си екрани.
IPad  може да е в помощ както на индивидуалното
обучение на всеки ученик, така и екипната работа в час. За това обаче всеки
ученик трябва да има известни познания в правенето на презентации и
използването на различни приложения. Важното според него е че, учениците
разбират че в центъра не е учебната цел а работния процес.
Според Шпанг в часовете в бъдеще ще се използва целия
познат инструментариум , независимо дали става дума за обикновената книга, смартфона
или таблета и така да позволи досега до информация и знания, които да
дообогатят хората. Учителят ще се превърне в един вид наставник. Той ще извърви
пътя от посредник между науката и учениците до съветник с мотивираща,изпълнителна
и организаторска роля свързана пряко с резултатите от учебния процес. Тогава
неговите специализирани познания няма да са от значение, а нещо друго. Става
дума за една концепция съвместяваща общото обучение и участието във вземането
на решения.
Андре Шпанг е
преподавател по музика в гимназиалната степен на училище „императрица Аугуста”
в Кьолн. Следва теология и музика в Саарбрюкен , джазпиано в Кьолн и аранжимент
в Бостън, където през 1995 година за пръв път се сблъсква с интернет. Днес той
дефакто е учител
Web 2.0, който иницира създаването на Schulwiki и специализиран блог за Ipad.
/Превод със
съкращения/  
Мартин Иванов
ПС: Заглавието
е мое
Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар