Сътрудници и жертви на ЩАЗИ носели най-често фамилията Мюлер

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×
До 12 метра достига дължината на кутиите с картончета
на жертви и палачи на ЩАЗИ с фамилиите Мюлер и
Мьолер. Източник на снимката:bstu.bund.de

Заради страх от „вътрешна конспирация” в ЩАЗИ не правели разлика между фамилиите Мюлер и Мьолер

Служителите в берлинския отдел на архивите на ЩАЗИ реализираха една интересна идея, за която информира официалния сайт на федералната служба на Германия, отговаряща за архивите на бившите източногермански тайни слушби. Те решили да онагледят какъв е размера на архивите с картончета на сътрудници с фамилиите Мюлер и Мьолер като подредили всички шкафчета с тези фамилии от централната картотека на бившето източногерманско министерство на държавната сигурност- така наречените картончета “F16”. Всяка от кутиите съдържала по около 1 000 картончета на граждани, носещи фамилите Мюлер и Мьолер.

Заради почти идентичното изписване на тези две имена, от ЩАЗИ не са си правили труд да ги разделят при регистрирането им. Така се оказало, че 57 кутии с картончета били подредени в редица простираща се на 21 метра. 96% от регистрираните с тези фамилии се оказали жертви на репресивната машина на ЩАЗИ, но между регистрираните имало и техни палачи. Основната причина за объркването на ЩАЗИ може да се крие в това, че поради страх от „вътрешна конспирация”, централната картотека на тайните служби била изградена многостепенно. Така и за сътрудниците на ЩАЗИ трябвало да остане тайна защо дадено лице е било регистрирано и кой стои на върха . Името на картончетата “F16” идва оттам, че бланката на която били отпечатвани данните имала знак под формата на цифрата 16. Тези картончета се считали за „входни”. В архивите на ЩАЗИ само в две зали се съхраняват над 5 милиона подобни картончета с имената, датата на раждане, адреса и професията на всеки отделен гражданин.

След това следвало ново вътрешно разделение на така наречените „преходни картончета, известни като „F22”, с помощта на които се определяла сигнатурата под която дадено досие да влезе в съответните отдели. Броят на този вид картончета наброява около 1,1 милиона. За разлика от “F16” те съдържали и информация дали лицето е нещатен сътрудник, лице за установяване на контакт или други.

Мартин Иванов

/по материал на Щефан Волф и Холгер Кулик/

Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар