ПРЕМИЕРА: „Принудителният труд в България /1941-1962г./

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×

На 26 юни в Гьоте институт беше представена една нова документална книга посветена на колективната памет за принудителното въдворяване в трудовите лагери в България по време на Втората световна война и първите десетилетия на социалистическия режим. Авторите Ани Лулева,Евгения Троева и Петър Петров споделиха своите впечатления за  изследването, поставящо си за цел да покаже как различните форми на предаване на спомените-писмени,устни,визуални и ритуални спомагат за формирането на колективните памети и идентичности. Книгата е разделена на три глави като представлява симбиоза между историографско и етноложко проучване, разкриващо съвременните ракурси на представата за колективната памет по отношение на принудителния труд. Освен преглед на различните писмени свидетелства- мемоари и спомени, авторите са публикували и интервюта с лагерници, приживели  ужасите на онази епоха. Някои от тях разказват своите истории за пръв път и с това допринасят за дообогатяване на колективната ни памет.  Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на германската фондация „Памет, отговорност и бъдеще” и издаден от АИ „Марин Дринов”.

Мартин Иванов

журналист на свободна практика

сподели бутон

Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар