Рекламата беше вчера- днес е Web 2.0

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×
Никога досега възможностите за комуникация не са се променяли толкова бързо, както през последните 100 години. От времето, когато Гестапо въведе първата телексна служба с цел обслужването на информационния поток. По-късно тази служба бива доизградена и влиза в мрежата от телекси на германските федерални пощи, и постига една изключително ниска за нашите представи честота на…

This content is protected, available for registered users.

Click here to register.
Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар