Годината в която започна строителството на Стената през погледа на ЩАЗИ

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×

Книжното издание от документалнатапоредица.
посветено на 1961 година е придружено и със CD.
Снимка: BstU  
От федералната служба за опазване на архивите на ЩАЗИ информират, че най-новият том от поредицата „ГДР през очите на ЩАЗИ”- „Тайните доклади на ръководството на ГЕСП” за 1961 година вече е достъпен и онлайн. Каква част от това което са знаели тайните полицаи  за случващото се по време на строителството на Стената и след това е било известно предварително на висшето държавно ръководство? Този поглед към събитията тогава разкрива новата част от поредицата озаглавена: „ ГДР през погледа на ЩАЗИ- Тайните доклади на ръководството на ГЕСП”
Тя е съвместно издание на отдела „Образование и изследвания” на федералната служба и издателство Vandenhoeck & Ruprecht от Гьотинген. Съставител е проф. Даниела Мюнкел. Публикуваните в поредицата тайни доклади са писани от Централата за групи за проверка и информиране” /ZAIG/  към министерството на Държавна сигурност ( респ. нейна предшественичка) за информиране на партийното и държавното ръководство на ГДР между 1952 и 1989 година. Това са документи в различна форма и честота на публикуване, които са изготвяни в в продължение на 37 години и представят особения поглед на ЩАЗИ за ГДР. В тях се намират указания за мнимото или реално поведение на опозицията, проблеми на икономиката и доставките на храни и статистически данни за обмен на дивизии, случаи на заминавания и бягства. Заедно с баналните неща в тези секретни документи са отразявани и „малките или големи затруднения”, с които са се сблъсквали управляващите в процеса на установяването и поддържането на управлението на ГЕСП и изграждането на „реалния социализъм”. Книжното издание отнасящо се за докладите издадени през 1961 година е допълнено и със CD, в което са качени и всички документи в електронен формат.
Голяма част от публикуваните 260 документи директно или индиректно са свързани със Берлинската стена- пише в увода към изданието. Документите на ЩАЗИ от 1961 година разкриват една повече от тежка ситуация за ГДР, в която партийното и държавно ръководство е принудено да маневрира за да търси решение преди всичко на проблема с „липсата на граница в Берлин”, и свързаното с това затваряне на собственото му население. Стабилността на страната изглежда нарушена. В докладите се потвърждава впечатлението, че нещата в ГДР не биха могли да функционират вече толкова добре. В голяма част от областите има недостиг на доставки, ситуацията с жилищата е катастрофална, мародерска икономика и един нефункциониращ и неспособен апарат на всички нива. Като добави,недоволството на населението и масовата вълна от бегълци на Запад, картината към 13 август става пълна. Особено болезнено за ГДР е напускането на множество работници и високообразовани кадри. Докладите обаче показват, че затварянето на границата извън масовото бягство не може да реши проблемите, а напротив създава нови такива. Между другото в страната започнали протести от всякакъв вид обхванали широки кръгове от населението, на които режима реагирал с изостряне на репресиите. И ЩАЗИ представяла в докладите си  тази остро критична ситуация повече от безпощадно. Дават се  варианти за действие и предложения за подобряване на ситуацията и дори често МДС се намесва за да се преодолеят трудностите. И още нещо- от ЩАЗИ са информирали партийното и държавно ръководство за истинското положение на страната без да правят никакви компромиси за това. В настоящото издание са публикувани и 17 неизвестни до момента документи, представящи драматичната ситуация около и непосредствено след затварянето на границата.
Подобно на останалите издания от поредицата, обхващащи документални сбирки за случая Волф Бирман от 1976 година и реформаторските движения за гласност в Източна Германия през 1988 година, и настоящето може да се ползва в интернет на адрес: www.ddr-im-blick.de. Този сайт представлява  онлайн версия на цялата поредица и е реализиран благодарение на дългогодишните усилия на издателите.
Превод Мартин Иванов
Източник: BstU  

сподели бутон

Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар