Нова индустриална революция може да сложи край на кризата

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×
Икономистите все още смятат, че има светлина в края на тунела. Икономиката на фондовите пазари и дериватите изгоря в огъня на кризата, но на нейно място ще дойде една нова прромишлена революция, чийто лидер ще е не Китай а САЩ. В продължение на две десетилетия промишленият потенциал на страните намалява. Оказа се че Китай и…

This content is protected, available for registered users.

Click here to register.
Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар