Защо светът е изправен пред хилядолетна икономическа рецесия?

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×


Учените отдавна спорят по въпроса, дали икономическият ръст може да продължи вечно. Робърт Гордън смята, че светът вече е преживял единственият си период на разцвет и сега отново се е отправил към „тъмни векове”.


В продължение на двеста години учените си задават един и същи въпрос. Може ли икономическият ръст да продължи вечно? Оказва се, че той е получил отговора си още през 50-те години на миналия век. И той е бил положителен. Даден е от икономиста Робърт Солоу. Според него,икономическият ръст можел да продължи до тогава, докато съществува човешкия род.
И през 1987 година той получил нобеловата награда по икономика, заради създадените от него математически модели, които доказват теорията му. Той съставил формула на икономическия ръст, в която включил параметри като труда и капитала. Третият бил техническият прогрес. Той доказал че икономическото производство зависи не само от капитала и труда, но и от техните качествени изменения, което всъщност се явява техническият прогрес. Моделът на тези три параметъра при спазване на определени условия може да гарантира вечен икономически ръст на хората.
Но днес в разгара на най-сериозната криза от 70 години насам Роберт Гордън от Северозападния университет иска да оспори истинността на този модел на Солоу. Бурният икономически ръст през последните 250 години е уникален момент в човешката история. И в обозримо бъдеще през следващите сто или хиляда години няма да се повтори.
Гордън изследва икономическия ръст на Обединеното кралство от началото на XIV-ти до началото на 20-ти век, когато САЩ поема лидерската роля в световната икономика, като разширява графиката до 2007 година. До 1750 година не е наблюдаван никакъв икономически ръст в света. Започналият във Великобритания през 1300 година икономически ръст е само 0,2 процента годишно и се увеличава рязко след 1750 година. Сега икономиката на кралството бележи отново спад, и на нея не може да и помогне дори завършилата през 2004 година трета научно-техническа революция.
Гордън е уверен, че през следващите години американската икономика ще се върне към първоначалното си ниво от 0,2 процента годишен ръст. При това САЩ няма да се превърне в периферна икономическа сила в света, а ще остане най-силната в света и ще се превърне в двигател за неговия растеж.
В световната икономика ще се установят „шест насрещни ветрове”- шест тенденции, срещу които човечеството и най-силната икономика в света няма да могат да направят нищо.
Как трите научно-технически революции ускориха световния икономически ръст?
Съгласно установените модели  икономическия ръст в света през последните 250 години се дължи на три научно-технически революции.
Първата е в периода 1750-1830 година и  е свързана с изобретяването на парната машина и изграждането на първите железници. Необходими са били повече от 150 години за да може тя да окаже значително влияние върху икономиките на САЩ и Великобритания. Ефектът от нея приключва през 30-те години на  19 век и се разкрива напълно точно в началото на миналия век. Втората е в периода 1870-1900 година и е свързана с изобретения, които променят завинаги ежедневието на хората, Електричеството и двигателите с вътрешно горене например са изобретени само в рамките на три месеца през 1879 година. След тях били изобретени телефона,фонографа и киното. В резултат на тази революция се появили вътрешният водопровод, асансьора, домакинските електроуреди, колите, самолетите, магистралите и супермаркетите. Към 1928 година обликът на американските градове се променил безвъзвратно и окончателно. Изобретенията от втората революция продължили до към 1970 година. За да се види ефектът от нея са необходими около 100 години.
Последната научно-техническа революция започва през 1980 година и продължава и днес. В началото на 60-те години на миналия век се появили първите компютри, които постепенно иззели рутинната дейност на хората. През 1961 година от General Motors представили първият промишлен робот. През 1950 година се появява първата кредитна карта, а три десетилетия по-късно и съвременните касови апарати, а след тях и първите персонални компютри. Но третата научно-техническа революция се различава от предходните две. Тя не можела да поддържа същия темп на растеж на производителността.След края на втората производителността на труда останала ниска, и започнала да се възстановява едва през 1996 година с появата на интернет. След 2004 година ръстът на производителността отново започнал да се забавя. В последните две години световната икономика расте с по 0,5 процента годишно, и фактически това бележи началото на нейния спад. Ipod и съвременните смартфони разбира се променят живота на хората, но те се отразили на тяхната почивка, а не на тяхната работа.
Икономическият ръст може да се забави до 0,2% годишно
Нови революции в науката и техниката може и да няма. Повечето от големите открития са вече направени. Не може хората за втори път да се преселят от селата в градовете, или да се  увеличи скоростта на влаковете до безкрайност. И с помощта на климатиците вече може да се контролира температурата в помещенията.
След 1950 година периодите на икономически ръст  са все по- кратки и се наблюдава все по-честата им смяна с периоди на икономически спад. Икономическият ръст приключи окончателно през 2000 година, а след началото на кризата остава много бавен. Брутният вътрешен продукт  (БВП) на САЩ сега е с 8% по-нисък в сравнение със стойността му преди пет години. Много е вероятно в периода 2007-2027 година икономиката на САЩ да се забави и в края на века растежът и да достигне 02 пункта годишно.  
Въпреки това, доходите на глава от населението през 2100 г. ще нараснат до 87000 долара на човек. По-рано това е могло да стане за около две десетилетия, но в бъдеще за подобно удвояване ще е необходимо столетие.
 Шест причини за забавянето на икономиката
Гордън индентифицира шест причини за спада на американската икономика. Именно на тях се дължи неубедително малкият ръст на икономиката на страната от 1,8 процента.
1. Лошата демографска картина. От 1965 до 1990 година на пазара на труда излизат жените, което води до бърз икономически ръст. Такъв „неизползваем потенциал” вече няма. Освен това скоро предстои да се пенсионира поколението на „бейби бума”. Броят на отработените часове и продукция на глава от населението ще намалява. И това ще доведе до спад на икономиката с 0,2 процентни пункта до 1,6%.
2. Вече 20 години нивото на образованието в САЩ  не нараства, а страната все повече потъва надоло в класацията по брой на населението с висше образование, Това ще доведе до спад на икономиката до 1,4 процента.
3. Стремително нарастване на неравенството. От 1993 до 2008 година средният ръст на доходите в САЩ остава 1,3 процента, а ръстът на приходите на 99% от населението , без да се вземат предвид най-богатите е само 0,7 пункта. 52% от приходите се падат на 1 процент от населението. След кризата процесът се ускорява с ужасяващи темпове. От 2009 година насам  1% от най-богатите хора в Америка получават 93% от целия национален доход  от „възстановяването на растежа”. Ако тази тенденция се запази , то икономическият ръст ще падне до 0,9 процента.  
4.Съвременните компютърни технологии и глобализацията се отразяват негативно на американската икономика Така наречените Call центроове (центрове за аутсорсинг услуги) се прехвърлят в други страни. Глобализацията отнема още 0,2 процентни пункта от ръста на икономиката на страната, и така той става 0,7 процента.
5. Приоритет на хората става околната среда и за нейното опазване се заделят все повече финансови средства. В края на 90-те години този въпрос не е бил чак толкова актуален, но сега отделните правителства налагат все повече данъци върху вредните емисии. Те заедно с високите цени на енергоносителите водят до спад на икономиката до 0,5 процента.
6. Спадът на икономиката е свързан също така и с двойния дефицит  по текущата сметка на бюджета.
  
Това обаче не е краят
Гордън обещава да изложи теорията си в книга, в която ще разгледа състоянието на американския жизнен стандарт от времето на Гражданската война до днес, която в момента се подготвя за печат. Ето защо представените в настоящата публикация мисли представляват само щрихи, а не самият чертеж на устройството на икономическото махало на човешката история. Те обаче вече станаха обект на спорове между големите имена в икономиката.
Джон Кохрейн от университета в Чикаго смята, че процесът на икономическият ръст не е свързан само със самите открития, а с това, как новите идеи се внедряват в икономиката. Понижаването на разходите за комуникации в днешно време и постоянното разширяване на общностите от взаймно свързани хора увеличават шансовете за това, дори всяка глупава идея да се превърне в успешна. Това повишава статистически шансовете за нова научно-техническа революция. Той все още не може да разбере, защо  Гордън се концентрира единствено върху американската икономика. Може би след известно време САЩ ще отстъпи лидерската позиция на Китай, както преди това Великобритания е отстъпила на САЩ.
Ноа Смит от Мичиганския университет счита, че икономистите не знаят накъде се движат технологиите. Съгласява се напълно с голяма част от изводите на Гордън за трите научно-технически революции. Но счита, че те не биха могли да ни кажат нищо за революциите на бъдещето.
Съществува голямо разнообразие от хипотетични технологии, които отново биха могли да променят живота на хората. Например технологията „зареждане на съзнанието”. Защо да изразходвате всичките си сили за да променяте света, след като може да създадете свой собствен?
В действителност изобретения като това може да е толкова поразително, колкото всички останали, свързани с икономическият ръст и да доведе до преразглеждане на стойността на БВП в близко време.

Превод Мартин Иванов

Източник: FINMARKET.RU

сподели бутон

Loading Facebook Comments ...

Один комментарий для “Защо светът е изправен пред хилядолетна икономическа рецесия?

Вашият коментар