Русия и Китай ще са сред лидерите на новата потребителска революция

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×

HSBC предрича нова световна потребителска революция, чиито основни двигатели ще са шест страни- Китай, Индия, Филипините, Малайзия, Перу и Русия. Те ще осигурят новият потребителски бум на средната класа, към която през 2050 година ще се присъединят още близо 3 млрд. Души или 40% от сегашното население на земята.


Анализаторите Карл Уорен и Фредерик Нойман основавайки се  на прогнози на Банката, за това коя страна ще поеме лидерската роля в света през 2050 година, се опитват да опишат новата потребителска революция. Малко е вероятно сегашните темпове на развитие на страните да доведе до темп на покачване на потреблението по-висок от 1% годишно през следващите 40 години. Но до 2050 година 17 развиващи се страни ще влязат в топ 30 на световните икономики. Списъкът се оглавява от Китай, който ще измести САЩ от първото място. Едва трета ще остане Индия, а Русия ще заеме 15-то място.

С промените на етническия състав на населението ще се създават нови потребителски модели. До 2050 година средният доход на китайския работник ще отбележи седемкратен ръст- от 2500 до 16 000 долара. Населението на страната до това време ще наброява вече над 1,4 млрд. души. Взети заедно, тези два фактора ще допринесе за растежа на броя на богатите хора в света.
До 2050 г. населението на Индия, която ще нарасне до 1,6 милиарда души, ще имат доходи до шест пъти по-висока от настоящите. Най-впечатляващ обаче ще бъде ръстът, който ще отбележат Филипините. До 2050 година населението на страната ще е двойно по-голямо от това на Германия или Великобритания, а доходите на хората ще са се покачили с 9 пъти над сегашните. В резултат на това много от развиващите се страни, които сега се считат за такива със средни доходи, ще преминат към групата на богатите, а жителите им ще започнат да променят потребителските си навици.
Колкото по-богати са хората, толкова повече ще се развличат
Колкото повече пари взема човек месечно, толкова повече променя своите потребителски навици. От HSBC се наели да определят, от какво зависят тези промени.
Ефектът на прага: Ако месечните доходи на някого се увеличат от 1000 на 3000 – 5000 долара, то този човек ще мине в категорията на лицата със средни доходи. В резултат на това неговата консумация ще се увеличи драстично. След това ще последва промяна, разбира се не чак толкова бърза и в неговите потребителски навици. През тази промяна до 2050 година ще преминат страни като Китай, Русия, Филипините, Египет, Перу и други държави от групата на развиващите се, или всичко на всичко около 3 млрд. души.  
Структура на потреблението: Хората от т.нар развиващи се страни сега харчат близо 40% от доходите си за храна. С увеличаването на доходите им обаче, делът на разходите им за храна ще спадне до 10%. Вместо хляб и зърнени храни, те ще започнат да потребяват повече месо, алкохол и цигари. Ако бедното население дава 27% от доходите си за хляб, 27% за месо, 16 за плодове и едва 7% за алкохол и цигари, то при богатите положението с разпределението на доходите се променя драстично. Те ще дават повече за алкохол и цигари-18%, отколкото за хляб 16%. За месо, риба и млечни продукти ще заделят 38% от доходите си. (Виж диаграмите тук и тук)
Ставайки част от средната класа, хората обикновено започват да отделят повече средства за домовете си: те купуват мебели и различни домакински уреди. Ръста на доходите води и до увеличаване на продължителноста на живота. Хората започват да правят дългосрочни планове- те инвестират в собственото си здраве, социалното осигуряване, застраховане и финансови услуги, защото те искат да живеят спокойно, когато дойде време за пенсия. Колкото по-високи са доходите, толкова повече човек е склонен да похарчи за забавления. Делът на разходите винаги се увеличава заедно с размера на наличните парични средства. Така че до 2050 година светът го чака съществено увеличение на разходите за хотели и ресторанти.
Потребителската революция е на път да започне
Лидери на новата потребителска революция ще станат Индия и Китай, където бързо ще нарасне потреблението на стоки, които не са от първа необходимост. Сред лидерите ще се нареди и Филипините, чието население през 2050 година се очаква да достигне 156 млн. души. Там хората ще започнат да харчат все повече за хотели, ресторанти и предмети за личната хигиена.
В Източна Европа се очаква да се увеличи търсенето на всички видове стоки от Турция. Добри очаквания за ръст на потреблението има и за Русия, където се очаква увеличение на разходите за ресторанти и забавления. Перу ще се нареди сред лидерите в Южна Америка. Там се очаква търсенето на „неосновни” стоки да се увеличи 20 пъти.
Облекло и обувки: В Китай, Индия и Филипините, разходите за облекло и обувки ще расте с около 5% годишно до 2050 г. Във Филипините, цената на тази група продукти ще нарасне до 2050 г. повече от 10 пъти. В Русия, разходите ще нараснат с 3,3% годишно.  
Недвижими имоти и мебели. Икономическото развитие и растеж на доходите ще бъде съпътствано и от урбанизацията. Във Филипините, цената на недвижимите имоти ще нараства ежегодно с 8,2%, а на  мебели – със 7%, Китай – 7,3% и 5,8%, съответно и  в Русия – 5,9% и 4,5% .   
Развлечения: Хората в развиващите се страни са по-склонни да ходят на ресторанти и други места за развлечение. Разходите за ресторанти и хотели във Филипините ще се увеличат  средно със 7,9% годишно, докато в Китай, Перу и Индия – малко повече от 7%. В Русия, както и в Малайзия, те ще се увеличат с 6% годишно. Китай, Индия, Русия, Филипините също ще бъдат водещи в растежа на търсенето на други видове дейности.
Туризъм. Когато доходът на глава от населението в дадена страна е $ 20,000, хората започват да пътуват. Китай ще стане шампион в тази област През  2011 година в страната дойдоха  60 милиона туристи през 2012 г. този брой ще нарасне до 130 млн. души до 2020 г. – до 200 милиона души.
Колкото повече пари печелят хората, толкова по-силен е интересът им от финансовите услуги
Например, днес 40% от населението на Индия няма достъп до официални начини за спестяване на пари – те просто ги държат под дюшека. Да си позволят банкови услуги могат само богатите индийци. Колкото по-богато ще бъде  населението, толкова по-развита  ще е финансовата система.
Експертите на HSBC отнасят към средната класа хората, печелещи между 3000 и 15 000 долара. Сега към средната класа в Китай се числят близо 400 милиона души и това е само 30% от населението. В Русия, делът на средната класа е същата, както и в Китай – 30%. Но до 2030 г., делът на средната класа там  ще нарасне значително и ще надвиши 70% от населението.
В Индия и Филипините само 10% от населението принадлежи към средната класа, докато в Бразилия делът на средната класа е  40%.
Ситуацията ще се промени драстично през 2050 година. В Китай, Египет, Аржентина, Полша и Русия, практически цялото население може да се числи  или към средната класа или да получава доходи малко над средните.
Превод: Мартин Иванов
Източник: FINMARKET.RU

сподели бутон

Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар