Сянката на ЩАЗИ над „Дрезднер Хоф“, или как били подслушвани посетителите в едни от най-големите хотели в ГДР

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×

Интерхотел „Дрезднер Хоф, снимка: BStU
Луиза Гирке 
Наблюдението на хотелите,където отсядали чужденци било от особена  важност за източногерманската тайна полиция. При попълване на персонала им , ключовите позиции били заемани от информатори на ЩАЗИ. Още по време на строежа на съответните хотели, които трябвало да посрещат гости от чужбина били предприемани мерки за скриването на оператива подслушвателна техника в отделните елементи.
В отдела на службата отговорна за архивиране  на ЩАЗИ в Дрезден се съхраняват строителните планове и различни документи свързани с построяването на интерхотел „Дрезднер Х оф“.
Хотелът в постмодерен стил е бил открит на 26 януари 1990 година, два месеца след падането на Берлинската стена. Делата на ЩАЗИ обхващат периода 1985-1987 година, От документите става ясно, че първоначално хотелът е открит пробно на 1 февруари 1990 година, но след това е затворен за да се направи проверка за поставената оперативна техника. 
В едно писмо на един оберлейтенант от ЩАЗИ от 20.09,1989 година се казва по този случай:“ Чрез моя отдел се осигури възможност за конспиративна работа на отдел VIII за времето от 13 февруари. За всички интерхотели в ГДР подобен ден, в който те остават затворени било нещо обичайно. Тогава достъп  до тях получавали само  служителите на Министерството на Държавна сигурност, които да проверят техниката или да инсталират нова такава, без това да се забележи от посетителите или персонала. Така например във входовете на всички хотели в страната, които са част от международни вериги били поставяни  камери, които можели да предават директна картина в централата на ЩАЗИ в Берлин. В отделните стаи също били поставяни подслушвателни устройства. За да установят контакт със съответните служители на ЩАЗИ, техниците трябвало да се представят на рецепцията използвайки специални кодови изречения. Например едно такова изречение било;“Имам проблем с часовника“. 
Подслушвателни системи били изграждани още по време на строежа
Още по време на съставянето на строителните планове от ЩАЗИ оказвали влияние да бъдат предвидени специални места за подслушвателни инсталации, за кабели за камери и телефонна връзка, с които да си запазят възможността да изграждат изолирани канали за комуникация. За поставянето на подобна система за подслушване става дума в една написана на ръка бележка от отдела на ЩАЗИ в Дрезден, с чиято помощ да се „осигури оперативната сигурност на определени хотелски стаи“. 
Това се отнасяло за новопостроените тогава  хотели „Дрезднер Хоф“ и „Хилтън“. Те биват изградени във времето между 1986 и 1990 година със западни средства и са пригодени изцяло да посрещат туристи от Запада. Заради това, че проектът предвиждал, хотелите да бъдат построени в централната част на Дрезден, и  че в строителството участвали чуждестранни работници , той бил от първостепенно значение за тайната полиция. 
Под контрола на ЩАЗИ
За построяването на хотелите били ангажирани един архитект от Западен Берлин и шведската компания ABV. Това наложило използването на работници от Швеция, Западна Германия, Югославия и Италия. За да се предотвратят всякакви контакти те били подложени на наблюдение от ЩАЗИ. Ето защо с проекта за изграждането на „Дрезднер Хоф“ се заели приоритетно два отдела на ЩАЗИ- VI-ти (отговарящ за паспортния контрол и граничния транспорт) и VII (отговарящ за полицейското следене и издирванията). Под контрола на ЩАЗИ се намирала не само строителната площадка, но и общежитието, където били настанени работниците.
За сътрудниците на Държавна сигурност трън в очите представлявали особено контактите им със източногерманки. Тъй като повечето от тях не само прекарвали съвместно отпуските си, но имало и изгледи за женитба. И тъй като общото им жилище в много от случаите трябвало да е в т. нар. „несоциалистическа икономическа област“ (NSW), от ЩАЗИ полагали всички усилия за да предотвратят това. Така например един шведски гражданин, който бил получил разрешение за работа на обекта, бил спрян защото планирал женитба. „Относно възможността за евентуално отблъскване“, един унтер офицер от ЩАЗИ обърнал внимание на „възрастовата разлика между Х и гражданката на ГДР“. 
Но не само чужди строители представлявали интерес за източногерманската Държавна сигурност. Преди всичко бъдещият подбор на служители също бил внимателно следен от МДС. Всички решения по отношение на подбора на персонала в интерхотел „Дрезднер Хоф“ били вземани след внимателни проверки, извършвани съвместно със сътрудници на ЩАЗИ. На проучване били подлагани не само отделните кандидати, но и  семействата им  и дори кръговете от техните приятели. Строгият  подбор на персонала за хотела бил определян от ЩАЗИ като важен от „политическа и оперативна гледна точка“, за да може да се подсигури наблюдението на гостите от чужбина от достатъчен брой неофициални сътрудници. 
За размера на организираното наблюдение на гостите на хотела свидетелства плана (по долу) за“планираната мрежа от неофициални работници.
 Информация за мрежата от неофициални сътрудници на ЩАЗИ в интерхотел „Дрезднер Хоф“. Източник: BStU, MfS, BV Dresden, Abt. VI 7291, Seite 17_Q6
 От шефа на  директора за снабдяване, ръководителя на фитнеса,келнерите,барманите и продавачите във будките за вестници- всички били нещатни сътрудници на тайните служби. По тази причина мнозина кандидати били отхвърляни не заради „липса на специални умения“, а заради недостатъчна „политическа благонадеждност. Данните на ЩАЗИ показват, че  това се отнасяло за 141 кандидати за работа в новия хотел. Най-големи шансове за назначение имали определените от ЩАЗИ като  „почтени и благонадеждни“. Специална схема показва нагледно в кои отдели на хотела са били съсредоточени служителите и сътрудниците на ЩАЗИ 

Схема за концентрацията на служителите на ЩАЗИ в интерхотел 
„Дрезднер Ход“. Източник: BStU, MfS, BV Dresden, Abt. VI 7291, Seite 1_Q5


Документите обаче не казват, какво се е случило с тези планове след откриването на хотела и последвалото няколко месеца по-късно обединение на двете германски държави. 
Превод: Мартин Иванов

сподели бутон

Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар