Домът ни е по-сигурен от интернет

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×

Ева Чен ръководи компания, чиято дейност е свързана със сигурността в интернет. От 1988 година тя е посветила живота си за създаването на един по-сигурен свят. В интервю за  „Ел Паис“ тя разказва за сътрудничеството на нейната компания с Интерпол. Според нея хората могат да се чувстват най-сигурно у дома си.
 

Защо работите с Интерпол?
 Сътрудничеството е важно за разкриване на криминалните престъпления.

Има ли различни начини?
Има две схващания за сигурността в интернет. Едното е за развиване на системи за блокиране. Ние обаче не сме се фокусирали върху това. За нас по-важното е да разберем какъв е манталитетът на хакерите. Ако някой хакер сам влиза в ролята на киберпрестъпник, това може да ни даде отговори на въпроси, които да направят по-ефективна защитата в интернет. В сегашната среда бързата обмяна на информация е крайно необходима за създаване на динамични системи за сигурност. Тези от тях, които се основават на едновременна забрана за достъп не са общо приети,

Кибер престъпниците познават ли повечето от тях?
Прекрасно, особено  дилърите на дрога. Взаимодействието на хакерите с други неща ги прави много по-полезни от дилърите на дрога. 

А вие може ли да ги унищожите?
Те имат едно предимство, което ни кара да им се доверяваме. Имаше една японска компания, която не искаше да се съобрази със законодателството, както и една северноамериканска, където се видяхме принудени да дадем компрометираща информация, която обаче не беше използвана. Служителите ни не работят единствено за пари, те работят  правейки някои  компромиси в името на това, да се създаде един по-сигурен интернет. 

Наблюдава ли се настъпление на киберпрестъпниците към мобилните технологии?

Мобилните технологии създават една нова икономическа среда, особено средство за разплащане. Приоритет на хакерите става достъпът до парите. Ако мобилните телефони се използват като средство за извършване на разплащания, тогава те стават обект на атаките на хакерите. Преди, когато се плащаше, това се правеше на едно постоянно място като се ползваше настолен компютър. Днес това може да се прави навсякъде. Сигурността се определя от две неща:първо да се докаже точното място, където е използван телефонът, и второ от съвместимостта на дадено приложение с апарата. Има хиляди приложения за пазаруване през мобилни устройства. 

Има ли място, което може да се определи като сигурно?
Да, ако под място разбираме географско понятие. Действителността е различна в различните страни. Има страни като Китай и Русия, където степента на сигурност е по-малка.  Германия и Япония са най-сигурните страни. Но ако съществува някое приоритетно място, което можем да определим като сигурно- това е нашият дом. От там виждаме всичко. Кой влиза и излиза. Там има достъп цялото ни семейство и това прави домът по-сигурен от интернет.

По материали от „Ел Паис“

Превод Мартин Иванов

Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар