Спекулативните сделки- между лъжата и истината

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×

Защо поскъпват или поевтиняват аграрните продукти?  За влиянието на най-различни фактори  върху цените на основните земеделски култури – от времето до политическите кризи, е изписано тонове мастило. За един фактор обаче продължават да спорят както анализатори и участници на международните пазари, така и водещи икономисти. Това е,  до каква степен спекулативните сделки на борсите, осъществявани с цел по-големи печалби за банки и финансови инвеститори оказват влияние върху цените на храните. Най-често срещу спекулативните сделки на борсите се обявяват различни неправителствени организации, които искат въвеждане на механизми за ограничаването им.
Те смятат че подобни сделки водят до повишаване на цените на храните и  проблеми с изхранването на населението на най-бедните страни. Бурни протести не само сред научните среди през миналата година предизвикаха изследвания на две от най-големите финансови институции в Германия, извършващи спекулативни сделки , в които се твърди, че те имат положителен ефект върху търговията.
Учените от своя страна твърдят, че повишението на цените е резултат от комплексни фактори, включително и на петрола. Емпирично не е възможно според тях да се докаже дали спекулативните сделки на борсите оказват влияние върху цените. Още повече че 80% от пазарите в развиващите се страни остават недоразвити, и не могат да се интегрират в глобалната търговия. Движението на цените на тях се обяснява от икономистите с локални закономерности. Според други учени обаче има доста емпирични доказателства за това, че спекулативните сделки водят до силно изопачаване на търговията. Финансовият свят не дава да се каже и дума срещу спекулативните сделки. Не загубили обаче той правото да интерпретира търговията по свой образ и подобие след началото на финансовата криза/ Криза която всъщност започна именно след погрешно създадената от финансистите илюзия за светлото бъдеще на имотния пазар. Сега обаче светът изглежда променен, защото мощни обществени организации поведоха различни кампании, с които се опитват да отворят очите на хората. Като във всеки спор, и тук истината може да се окаже някъде в средата, но докато я открием, ще продължим да се питаме, дали спекулативните сделки на борсите оказват или не влияние на цените на основните храни, чиято динамика обаче  лишена сякаш от всякаква пазарна логика оказва все по-голямо влияние върху портфейла на обикновените хора.

Мартин Иванов
 
Един коментар за „Агро ТВ“

Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар