Индустрия 4.0- рискове и предимства

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×

Създаването на едно работно място, или колко струва работата?  И как биха могли да се съхранят данните  ако машините и процесите си комуникират съвместно?  Пиратството на продукция или саботажите са обратната страна на Индустрия 4.0. Светът на реалните неща и този на дигиталните се свързват в едно. Интелигентната фабрика обаче носи своите рискове. Това смята Хенинг Кагерман, откривателят на Индустрия 4.0.
„Тя е уязвима на нападения.
Аз съм за това интернет да остане отворен. Свързвам се частично с мрежата, но въпросът е дали подобни интелигентни системи не са подложени на критики. Дали някой хакер  не може да разруши тези структури? Например логистиката на дадено предприятие.‘, казва той за „Дойче Веле“. Колкото големи са опасностите, толкова по-големи са и предимствата. Свързването на машините и различните строителни елементи прави възможно изключително точното пресмятане на отделните процеси. Това спомага за пестенето на ресурси и материали и за направата на  един по-точен икономически баланс.  Дигитално свързаната икономика действа по друг начин. Тя свързва всичко. „Как можем да използваме тази концепция за днешната техника на производството? Ако искаме можем да свържем всичко с една дума-интернет, от работата до служителите. Това е индустрия за хората“, допълва той.
Изследователите от Hasso Plattner Institut в Подсдам разработват модели за това, как да се подобри ефективността на дадено предприятие чрез използване на дигитални стратегии. Повечето компании   все още не осъзнават каква точно е опасността от използването на дигиталните технологии. „Опасността се крие в разбиването на данните, оттам и на цялата концепция на дадено предприятие“, смята  Кристоф  Майнел, директор на  Hasso Plattner Institut. Компаниите трябва  ясно да поставят проблемите и да съхраняват по-сигурно данните си. За целта учените са създали специална онлайн платформа позволяваща  всичко да   се съхранява на едно място. Така човек не е необходимо да проверява на ръка коя програма се използва, каква е нейната версия, а всичко се проверява автоматично. В интелигентната фабрика автоматично се  проверяват  и служителите. Всяка стъпка от работния процес се анализира и  показва с цел по-голяма прозрачност. Това е един вид огледало на работата на всеки служител- бъдеща тема най-вероятно  за синдикатите. Все още никой не може да се наеме с точна прогноза какъв би трябвало да е броят на работните места в една интелигентна фабрика. „Може да вземем всички служители на подобна фабрика и да повишим квалификацията им, продължава Хенинг Кагерман. Индустрия 4.0 беше основна тема по време и на Потсдамската конференция за сигурността в киберпространството.  Благодарение на иновациите правилата се променят. Внедряването на интелигентните технологии в големите компании не е проблем. Проблем за Германия според експертите е да се намери  едно средно положение между реалната и дигитално свързаната индустрия, защото най-важното е да се задържи технологичния скок за да се намери правилния баланс между иновациите и сигурността.

Превод:  Мартин Иванов 

Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар