Индустрия 4.0- рискове и предимства

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×
Създаването на едно работно място, или колко струва работата?  И как биха могли да се съхранят данните  ако машините и процесите си комуникират съвместно?  Пиратството на продукция или саботажите са обратната страна на Индустрия 4.0. Светът на реалните неща и този на дигиталните се свързват в едно. Интелигентната фабрика обаче носи своите рискове. Това смята…

This content is protected, available for registered users.

Click here to register.
Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар