"Clickworking"- една нова форма на заетост

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×
Да работиш независимо и да си бъдеш  шеф сам на себе си. Това е мечтата на всеки. Дефицитът на свободни работни места все повече налага развитието на нови форми на заетост. Една от тези формие е  Clickworking, която набира скорост в Германия. Това означава работа само посредством компютърната мишка, а интернет предлага множество възможности за…

This content is protected, available for registered users.

Click here to register.
Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар