9.11.1989-та година през погледа на ЩАЗИ

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×

Снимка източник BStU

Есента на 1989 година положението в ГДР става все по-неуправляемо.
Опозиционното движение срещу режима расте също толкова главоломно, колкото и
броят на бегълците. Управляващите са затворили очите си за провеждане на реформи.
Ситуацията в страната и настроенията на населението намират отражение в
докладите на ЩАЗИ до държавното и партийно ръководство на ГДР. През 1989 година
ЩАЗИ изготвя 239 доклада за ситуацията в страната между които и 5 седмични
справки, в които се съдържат и подробни данни за броя на хората, напуснали
незаконно ГДР за последния месец преди падането на Берлинската стена.

50 от
докладите са доведени до знанието на партийния и държавен ръководител Ерик
Хонекер до неговото сваляне на 18 октомври. По-късно тези секретни документи са
представяни само на неговия наследник егон Кренц. За разлика от докладите в
предходните години, тези през 1989 година постоянно показват разпада обхванал
системата . Повече от изненадващо е с каква последователност се внушава една
вече не съществуваща нормалност на положението, въпреки явленията на разспад и
преструктуриране на Министерството на Държавна сигурност, както и проблемите с
мрежата от неофициални сътрудници. Това показва и статистиката за трансграничното
движение, публикувана само 2 дни преди падането на Стената. Въпреки изкуствено
създаваното измамно спокойствие, в докладите на източногерманските тайни служби
през 1989 година се забелязват и някои промени. През октомври например се
наблюдава значително увеличение в броя на докладите на ЩАЗИ, като те често са
дори повече от един на ден. Проблемите в икономиката вече са на заден план. За
тях са подадени само 6 доклада, докато в централни за ЩАЗИ теми се превръщат
опозиционните движения (53) доклада и църквата (36 доклада). От документите
вече изчезват така типичните преди това стереотипи за врага. В материалите все
повече се говори не само за концентрацията на различни движения  които са обхванали само някои части на
обществото, а за цели групи от членове на комунистическата партия, които не
само че се чувстват несигурни, но и са започнали да се разграничават от
ръководството на страната, защото са изгубили всякакво доверие в способностите
му за реформи.

Интересен е фактът, че още от септември 1989 година ЩАЗИ
престава вече да се интересува от все по-нарастващия брой на хората, напускащи „витрината
на социализма” , а се концентрира повече върху последиците за ГДР. А те както е
видно от статистиката могат да се определят като катастрофални. Само за
последния месец преди падането на Стената от ГДР бягат 111 100 души. Пикът
е достигнат в периода 30.10-6.11.1989 година, когато броят на бегълците достига
34 600 души. Една от причините ръководството на ГДР да приеме бягствата от
страната като свършен факт са и организираните влакови композиции за масово
изселване. Някои от тях се организират в Дрезден, където се стига до сблъсъци
на хората с полицейски и армейски части, и до десетки задържани. Всички тези
случаи разбира се са описани, но без да се подчертават съмнителните успехи на
силите за сигурност.
Брой на избягалите в несоциалистическите страни
източногерманци за периода 2.10- 6.11.1989 година
период
Общ брой
2-8.10.1989
24 700
9-15.10.1989
15 500
16-20.10.1989
20 700
23-29.10.1989
15 600
30.10-6.11.1989
34 600
Общо
111
100
Изт:
Herbst 89 in Blick der STASI Hsg. von
Daniela Münkel, Berlin 2014
Лекари студенти и инженери напускат страната
Данните на ЩАЗИ показват, че през последния месец на
режима най-много лекари, медицински персонал, студенти и инженери напускат ГДР
в търсене на по-добър живот на Запад. 
Брой на избягалите зад граница лекари, инженери, учители,
медицински сестри и студенти за периода 2.10- 6.11.1989 година
период
2-8.10.1989
9-15.10.1989
16-20.10.1989
23-29.10.1989
30.10-6.11.1989
общо
лекари
29
42
44
43
56
214
учители
49
65
38
40
55
247
инженери
29
21
10
13
31
104
мед. сестри
78
84
61
67
106
396
студенти
33
57
34
29
29
182
Изт:
Herbst 89 in Blick der STASI Hsg. von
Daniela Münkel, Berlin 2014
Мартин Иванов
По материали и документи от книгата на Даниела Мюнкел

„Есента на 89-та през погледа на ЩАЗИ Тайните доклади до
ръководството на ГЕСП”, Берлин 2014
Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар