По-голям експорт на пшеница от ЕС очакват от USDA

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×
Американският департамент по земеделие повиши прогнозата си за износа на пшеница от ЕС за 2015/16 година. Какви са причините? Защо износът на американска пшеница може да е снад 8 млн. тона по-малко в сравнение с миналата година. Какви са последните оценки за крайните запаси от пшеница? Това, както и седмичните котировки на някои от основните…

This content is protected, available for registered users.

Click here to register.
Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар