Отложиха глобите за търговските друхества собственици на земя

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×
Депутятите от земеделската комисия приеха промяна в закона за собствеността на земята, с която отложиха  влизането в сила на глобите за търговскитте дружества с офшорно участие за 1 октомври.Вносител на искането за промяна в закона беше председателя на комисията Румен Христов, който се мотивира с това, че главно японски американски и израелски инвеститори са принудени вследствие наприетите ограничения за собственост върху земята да продават притежаваните от тях земеделски земи. Христов припомни за това, че от ЕК е стартирана наказателна процедура срещу 7 страни членки на ЕС сред които и България, които са приели различни мерки ограницаващи собствеността върху земята.
Споревд Феиихах Ахмедова обаче подобнапроцедура все още не е започнала, а от Брюксел само са изпратили писмо до МЗХ. Става дума за писмо, изпратено в края на март, с което Брюксел иска разяснение от някои страни като Унгария, Литва и Словаки разяснения относно законодателството регулиращо  придобиването на земеделска земя.
Мартин Иванов
Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар