Може да разрешат груповия лов на сърни ловуването с лък

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×
Rate this post

Груповият лов на сърни и лова с лък са сред планираните промени в Закона за лова, заяви по време на специална кръгла маса Тони Кръстев, председател на Изпълнителната агенция по горите. Сред най-дискутираните предложения е това за промяна на границите на ловните стопанства. В бъдеще при промяна на границите се предвижда да се иска мнението на най-малко 5 дружинки, ловуващи в дадено стопанство, като се обмисля отпадане на ограничението от 75 хектара, в които даден ловец да има право да ловува.
Освен това се планира забрана за използване на всякакви видове капани при улов на дива свиня. В бъдеще се предвижда да се иска и писмено съгласие на собствениците на земя, ако тя попада в границите на ловните полета. За кандидат ловците, които не са издържали успешно изпита, се дава възможност на поправка. Досега законът не предвиждаше подобна възможност, и кандидатите трябваше отново да минат през цялата процедура, и да заплатят всички такси. Според заместник министър Георги Костов е необходимо да се създаде специална стратегия за развитие на лова и опазване на дивеча, на базата на която да се приеме  нов закон. Той обаче не отрече, че и в сегашния закон са необходими някои бързи промени. Според експертите премахването на ограничението от 75 хектара на които даден ловец да lowuwa  може да доведат до увеличаване на цената на ловните билети от 15 на 150 лева. Беше даден пример с Гърция, където цената на ловния билет е няколко стотин евро. Според ловците натрупаните през последните десетилетия проблеми рефлектират върху целия бранш, и те нямат отговор на въпроса, защо аграрната политика на страната води до унищожаване на местообитанията и защо не може да се намери решение на проблема с бракониерството. Експерти и ловци предложиха организиране на специална кръгла маса за бракониерството, създаване на система за отчитане броя на отстреляните животни, и на специална работна група за прецезиране на правилата относно кафявата мечка като се приемат мерки за регулиране на популацията и. От Съюза на ловците и риболовците в България (СЛРБ) заявиха, че планираният протест на ловците пред парламента остава, и настояха за спешно приемане на нова стратегия и нов закон за лова.

Мартин Иванов

Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар