Икономисти:Загубили сме 500 хил. работни места заради това, че средствата по ПРСР се влагат в сектори с по-ниска добавена стойност

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Email 0 Filament.io 0 Flares ×
78% от средствата за единно плащане на площ отиват при едрите фермери
За периода 2007-2013 година страната ни е изгубила 500 хил. работни места и около 1,5 млрд. лева от добавена стойност, заради това, че парите са отишли основно за развитието на сектори в земеделието като зърнопроизводство, които се характеризират с по-ниската си добавена стойност. Това заявиха днес икономисти от БАН при представяне на последната част от Годишния доклад за Икономическо развитие на България, съдържащ оценките за изпълнение на ПРСР и ОП „Околна дреда“ за предишния прог рамен период.

Причина за това е липсата на правилни приоритети, в резултат на което 78% от средствата заединно плащане на площ са отишли в едва 3-4% от фермерите-предимно едри зърнопроизводители, а не в сектори като производство на мляко, плодове и зеленчуци, които освен че са традиционни за страната ни, са и такива, чиято продукция носи по-висока добавена стойност. За споменатия период страната ни е усвоила 81% от парите по СЕПП. Един от основните проблеми обаче е липсата на малки и средни ферми, които да са добре оборудвани, и да използват съвременни технически средства. Специалистите дадоха пример с наличието на достатъчно мощности за преработка на месо и мляко, които обаче не могат да бъдат запълнени  заради недостига на суровини, което налага вноса на сухо мляко и замразено месо. На Запад подобни  дребни и редни семейни фелми се създават около големите градове като за създаването им са необходими  около стотина години. И точно наличието им е в основата на справянето с различни демографски проблеми като обезлюдяването. В развити страни като Франция например подобни стопанства се концентрират около големите градове като столицатаПариж, където фермерите имат повече шансове да реализират продукцията си. У нас обаче около София почти липсват добре развити семейни стопанства, а повечето села са тотално обезлюдени.

По отношение на ОП „Околна среда“  в периода 2007-2013 г. най-много средства са били дадени за реализация на проекти от ВиК като изграждане на пречшствателни станции и на нова ВиК инфраструктура, или обновяване на съществуващата. При изпълнението на тази програма в началото на миналия програмен период се е наблюдавал  процес на много бавно усвояване на средствата, но впоследствие това се активизира. Степента на договорените спрямо изплатените средства е много по-висока, като според експертите това е добре, тъй като се създава един вид буфер по отношение на неизпълнението на различни проекти.В анализа си специалистите отчетоха, че съществува приемственост по отношение както на средствата, така и по отношение на приоритетните сектори като води и околна среда, към които да бъдат насочени те. За разлика от стария програмен период, в новия (2014-2020 г.) ЕС е добавила още няколко подобни сектора като мерки за реализация на проекти за опазване на въздуха и борба с наводненията. Експертите препоръчаха запазване и използване на досега натрупания административен капацитет и инфраструктура по отношение реализацията на проектите по споменатите оперативни програми.
Мартин Иванов
Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар