Велокуриери превземат света

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×
Да си мобилен, независим и да допринасяш за запазване на равновесието в природата.  Това са някои от мотивите, които могат да накарат човек да предпочете работата като куриер на две колела. По-ниски разходи и съкращаване на времето за доставка, и по-голяма печалба  пък със сигурност са някои от мотивите, на все повече компании да предложат…

This content is protected, available for registered users.

Click here to register.
Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар