Подпомагат изграждането на инсталации на биогаз за нуждите на фермерите

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×

Минимум 4000 дребни стопани ще бъдат подпомогнати през периода 2014-2020 г.

През новия програмен период на ПРСР се предвижда финансиране на проекти за изграждане на станции на биогаз за нуждите на фермерите. Това стана ясно по време на конференцията „Деветте пътя към еврофондовете” днес. „Интересът към мерките е много голям, и по мярка 4.1 за инвестиции в земеделието са били подадени 4 пъти повече заявления за  проекти в сравнение с предвидения бюджет от 150 хил. евро”, заяви аграрният министър Десислава Танева. По думите и се очаква само около половината заявления подадени в приоритетни сектори като производство на плодове и зеленчуци по тази мярка да бъдат одобрени.
Според нея положителното е , че земеделските стопани у нас виждат смисъл в кандидатстването по различните мерки от Програмата за развитие на селските райони. . По думите на министър Танева ако има консенсус, предвид готовността в сектора, може да се направи така, че да се подкрепят не 3100 стопани каквито са плановете към момента, а значително повече, така че да се разшири обсега на фермерите, до които да достигнат средствата по новата ПРСР. Общо изплатените  до момента средства за кампания 2014 за директни плащания и национални доплащания според министър Танева възлизат на над 1,8 млрд. лева.
„Трябва да се върнем назад към старата програма за да избегнем някои лоши практики  през новия период”, заяви шефът на ДФЗ Румен Порожанов. Това ще направи по думите му новата програма много по-ефективна. Като пример за лоша практика той посочи финансиране на проекти свързани  с  неземеделски дейности като изграждане на фотоволтаични централи. Според Мариана Милтенова от Асоциацията на производителите на плодове и зеленчуци, пример за подобни практики  са някои от разпоредбите на Наредба 11 от 2009 година,  които предвиждат наказания за бенефициентите в случай на заявяване на кодовете за субсидиране  които са погрешно въведени от контролиращия орган в системата. Поради липса на комуникация много често за подобни грешки фермерите са санкционирани, защото са пропуснали срока да уведомят контролиращия орган. Друга недомислица според нея е изискването биологичните производители едва на третата година да представят някакво доказателство, че имат необходимите компетенции и образование да се занимават с биопроизводство . От Асоциацията на младите фермери поискаха да разбератдали при недостиг на пари за мярка 6.1 ще се прехвърлят средства към тази подмярка от други, при които няма толкова голямо усвояване,  и с оглед на това, че подпомагането на малките стопани е сред приоритетите в новата програма, за какъв брой ще стигнат предвидените по тази мярка средства. За евентуално прехвърляне на средства по мерките, министър Танева отговори, че е по-справедливо да се търси консенсус с браншовете да се поправят изкривяванията в тези мерки, отколкото да се тръгне по пътя за прехвърляне на средства”. За подобен вариант според нея можв да се мисли едва в средата на програмния период. Що се отнася до подпомагането на малките стопани, според зам. министър Грудев се предвижда да бъдат субсидирани малко над 4000 бенефициенти при условие, че отговарят на изискването да имат капацитет на стандартен  производствен обем от минимум 8 000 евро. От МЗХ са предложили изменение, което да позволи и на животновъдите да се включат към тази тематична група, при условие че работния им капацитет е 6000 евро. По време на форума стана ясно, че сред одобрените от Брюксел мерки е и тази за хуманно отглеждане на животните.

Мартин Иванов

Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар