България произвежда 4 пъти по-малко картофи от развитите страни

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×

Само 50% от площите с картофи у нас се напояват, а стопанствата са дребни

Площите с картофи у нас намаляват, а средните добиви силно варират, се казва в анализ за производството на картофи в България на експертите от intellagro.bg. В резултат на това произвеждаме около 4 пъти по-малко картофи в сравнение с най-развитите страни. Страните с най-голямо производство на картофи в ЕС са: – Германия, Нидерландия, Франция, Великобритания и Белгия.
Като цяло експертите констатират значително нарастване на добивите и географският обхват на културата. През 2013 г. в света са извадени рекордните 376 млн. т. картофи. Най-динамичен растеж отчитат развиващи се страни в Азия, Африка и Латинска Америка.

    Китай затвърждава лидерската си позиция сред производителите, а Индия измества Русия от второто място.
Цените в България зависят от тези в ЕС и в някои години местните стопани са подложени на силен конкурентен натиск. Около 1/4 от вътрешното потребление традиционно се задоволява от внос. Най-голям дял в него има Германия.
Глобалното производство на картофи все повече се характеризира с използване на високодобивни, адаптивни и устойчиви сортове; хидромелиоративни дейности; ефективни торове и препарати.

  По-неблагоприятните климатични условия в страната ни в сравнение с водещите производители в ЕС може да се компенсира с интензивни агротехнически дейности.
    Секторът страда от хроничните проблеми с напояването – ключов фактор, определящ добивите. Едва половината от площите се напояват – значително под показателите на страните в Европа със сходни метеорологични условия.
    Стопанствата са предимно малки и полупазарни. Едва през последните години започна процес на окрупняване, но той все още е далеч от тенденциите в ЕС. Фермите с над 200 дка обработват 10% от площите в страната при 72% в Германия, 55% във Франция, 66% в Нидерландия и 34% в Белгия.
    Едва 7-10% от посадъчния материал е вносен. Повечето стопани използват собствен, което увеличава риска от заразяване на почвата и води до разнороден състав и по-ниско качество на продукцията.

    Ниското качество на българска продукция е основна пречка пред преработвателната промишленост, която е слабо развита и разчита основно на вносна суровина.

    Наблюдава се нужда от инвестиции в техника, складови съоръжения и напояване като основни предпоставки за подобряване конкурентоспособността на отрасъла.
    Експертите не очакват директната подкрепа за производителите на картофи да доведе до подобряване на общото състояние в отрасъла. Тя по-скоро ще създаде условия за задържане на слабопродуктивни и неефективни стопанства на пазара. Значително по-добри резултати биха могли да се постигнат с отделянето на европейско финансиране за целеви инвестиционни проекти.

    Сериозен проблем е и недостигът на нискоквалифицирани и специализирани кадри – механизатори, агрономи, специалисти по растителна защита и др.
    Нежеланието за сдружаването на производителите пречи за по-добра реализация на продукцията им и за създаването на условия за по-евтин достъп до машини, складове, семена, торове и препарати.

Повече може да прочетете тук:
Inteliagro.bg
 

Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар