Яна Янчева: Травмите от колективизацията на българското село са многопластови, а следите от тях са видими и днес

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×
Изследователката вади спомените на хората от скрина на времето Процесът на колективизация на българските земи се оказва малко познат не само сред тесния кръг специалисти, но и сред по-широките кръгове от обществото ни. За Яна Янчева обаче, той предизвиква интерес не само като учен, но и като човек, чиито корени са свързани със селото. Резултатът…

This content is protected, available for registered users.

Click here to register.
Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар