В Румъния финансират стопанствата според големината и потенциала на отделните региони

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×

Фермерите се задължават да изграждат напоителни системи в региони с по-слаб потенциал на развитие

Според Програмата за развитие на селските райони в Румъния отделните стопанства в страната могат да получават между 30 и 90% субсидии от Европа в зависимост от големината им. Това пише порталът intelyagro.bg.  Инвестициите в овощарството например се подкрепят само тогава, когато са в географски райони с потенциал за отглеждане на отделните видове.
За целта в страната са направили специално  проучване на потенциала в селското стопанство. С предимство се ползват свръхинтензивните градини. Интересното е, че когато районът в който се планират инвестиции в създаване на овошни градини е с коефициент на  благоприятност под 2,4, земеделските стопани се задължават да изграждат напоителни системи. Освен това за производителите на плодове е предвидена специална отделна мярка за финансиране. Според потенциала на развитие се финансират и инвестиционни проекти в животновъдството и зеленчукопроизводството.
Подпомагането на земеделските производители в северната ни съседка е строго обвързано с потенциала на развитие на отделните отрасли в различните части на страната. Така в много по-голяма степен се избягва рискът за финансиране на проекти с цел само да бъдат усвоени някакви пари, без да има икономическа логика за това. И ако у нас например проект за бадемова градина в Северозападна България би имал шанс да получи 100% финансиране по ПРСР, въпреки че е икономически неизгоден , то в Румъния подобно разхищение на средства е невъзможно. Изискването за задължително напояване в региони с по-неблагоприятни условия за реализиране на инвестициите пък повишават шансовете за устойчивостта на проекта. Според intelyagro възприетият в северната ни съседдка принцип за диференцирано финансиране на стопанствата според тяхната големина е логичен, тъй като стопанства с годишна печалба между 300 и 500 хил. лева например могат да получат по-малък процент финансиране за даден проект, и така да останат средства за някой по-малък проект. Мартин Иванов

Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар