Над 30% от земята у нас е сменила собствеността си за последните 7-8 години

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×

Ръст от 5-10% в цените на земите през 2015 година очакват от БАСЗЗ

През 2015 година може да се очаква увеличението на цената на земята в различните области на страната да е между 5 и 10% заяви  Стайко Стайков, председател на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ) по време на семинара Състояние и тенденции на пазара на земеделска земя в България. Комасационни проекти на БАСЗЗ“. По думите му макар и в района на Добруджа да има сделки за 2000 лв., това не може да бъде показателно за пазара. По данни на Националния статистически институт се наблюдава постепенно увеличение на пазарната цена на земеделска земя. През 2014 г. средната цена за декар у нас е около 700 лв., като през 2013 г. тя е била около 600 лв. 

Той оцени  пазара на земя у нас като изключително динамичен и с разнородни участници, като за последните 7-8 години са сключени сделки за около 11 млн. декара земя. Това представлява над 30% от обработваемите земи  в страната , които по последни данни  към момента  достигат до 36-38 млн. декара, и може да се увеличат до 41-42 млн. декара през следващите години. Стайков прогнозира умерено повишаване и на наемните цени. За 2015 г. се очаква ръст на рентата с около 5%. Най-ниски са цените на рентите в Хасково – 20 – 25 лв./дка, а най-високи са в Добрич  – 85 – 100 лв./дка и в Силистра – 65 – 85 лв./дка. Ниски са рентите основно на земи, които са използвани за пасища и мери, докато в полските райони са по-скъпи. Размера на рентите във всяко землище обаче зависи от ползвателите, и се определя на база договорки за различни количества земя, които се отдават под наем. 
Интересен факт е, че заради липсата на кадастър цените на земеделските земи в румънската част на Добруджа са двойно по-ниски от тези в нашата част на областта.  Той очаква също така намаляване на предлагането на земеделска земя през идната година, и увеличаване на броя на трудните сделки.  Сред тенденциите за следващата година са увеличаване окрупняването на земеделски земи и сделките на вторичния пазар. Развитието на пазара ще зависи от възможностите за участие на собствениците на земеделски земи с проекти по различните мерки за финансиране с европейски средства. Ако през стария програмен период на ПРСР стимул за развитието на пазар за земя оказа фактът, че зърнопроизводството беше сред приоритетните сектори за подпомагане, то през новия период както е известно субсидирането ще е по-равномерно разпределено между отделните сектори свързани с отглеждане на трайни насаждения. Това според Стайков създава предпоставки за повишение на цените на земята в някои райони на страната. 

До момента от БАСЗЗ са завършили успешно различни комасационни проекти в селата Катунец, Смядово, Друмево, Раздел, Студена и Момина църква, които са довели до окрупняване на 44 000 декара земя в изброените села. Това е довело до намаляване с три пъти на имотите в техните землища, и до увеличаване с 300% на размера им/ Към момента от Асоциацията имат открити процедури за уедряване на земята в 15 землища, като се очаква през 2016 година броят им да се увеличи. 

Модерното напояване и окрупняване на земите в Турция осигуряват спестяване на водата до 64%

За последните пет години южната ни съседка Турция е комасирала над 50 млн. декара земи посочи  Кирил Стоянов, началник отдел „Регистри и управление на държавните земеделски земи” в Министерство на земеделието и храните. Амбицията на страната е до 2023 година комасираните земи да достигнат до 90 млн. декара. Вследствие процеса на комасация и изграждане на модерно напояване в страната са успели да постигнат 64% спестяване на водата.  Развитието на напоителната система е довело до двойно увеличаване на добивите и разширяване на броя на отглежданите култури. В Турция са напоявани 85 млн. декара земеделски земи, което е два пъти повече в сравнение с потенциалните обработваеми площи у нас. Със земеделие се занимават 3 млн. фермери, а окрупняването на земеделските земи е довело до икономии от 2,5 млрд. долара. Направените за последните пет години разходи за комасация на земеделските площи ще се изплатят през следващите пет години.

За разлика от повечето европейски страни по данни на аграрното ведомство средния размер на обработваемата земя у нас е 5,5 декара, като за нормално земеделско производство което да е икономически изгодно  са необходими 20 декара, а за зърнопроизводство между 30 и 40 декара. Той  представи водещи европейски практики на държави с дългогодишни комасационни проекти, които включват изграждане на пътища, ЖП инфраструктура, природни паркове, напояване, отводняване, обновяване на селата  и др. .

Мартин Иванов

Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар