Неясни законови промени спъват инвеститорите в земеделски земи

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×
Законът за собствеността и ползването на земята е изменян над 60 пъти за 24 г. „Сегашната нормативна уредба за земята се характеризира с разпокъсаност, нестабилност и липса на прозрачност”, заяви по време на форум на Българската асоциация на собствениците на земеделска земя (БАСЗЗ) Ивайло Иванов член на УС на асоциацията. Законите които регулират дейността в…

This content is protected, available for registered users.

Click here to register.
Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар