Работници създали тайни синдикати на шофьори и ватмани в началото на 80-те години на 20 в.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×

Нов сборник с документи разкрива отношението на ДС  към провсъюзните организации преди 1989 година

Какво е било отношението на Държавна сигурност към профсъюзните организации преди 1989 година, и  как работниците са се опитвали  да променят статуквото в системата разкриват документите от нов сборник, съвместно издание на комисията по досиетата и Института за изследване на близкото минало. Читателите ще имат възможност да се докоснат до неизвестни до момента за широката общественост  факти, като този че през 1981 година най-вероятно под влияние на събитията в Полша и действията  на „Солидарност” работници правят опит да създадат Тайна  синдикална организация на шофьорите и ватманите. 

“За нас няма нищо по-естествено от това, да поддържаме подобни връзки, защото работата на всички историци, които искат да хвърлят повече светлина и да осмислят по един отговорен и конструктивен начин близкото ни минало не би имало смисъл без използването на документите от ДС”, заяви директорът на института проф. Ивайло Знеполски. 

Идеята за сборника по думите му е на института, тъй като експертите са установили, че липсва един поглед на отношението на режима към работниците през профсъюзите. С течение на времето се наблюдава едно размиване както на понятието работническа класа, така и на отношенията между управлението и съсловието на работниците.  С годините постепенно всички хора  се превърнали в работници като се започне от здравните работници, мине се през художествената интелигенция и се стигне до  представителите на научно-техническата интелигенция.  Разкриването на историята на отношенията между БКП и работническата класа е много важно за да се проследи еволюцията на системата, изтъкна още той.
Според един от съставителите Пенка Кабакчиева документите потвърждават по-скоро това, че профсъюзните организации са били като проводник в отношенията между работниците и партията, и по тази причина не са представлявали особен интерес за органите. Изненада за работилите върху сборника  експерти се е оказала не толкова липсата на каквато и да е синдикална дейност от страна на профсъюзите, занимавали се с несвойствени за тях задачи като възпитанието на децата и юношите, колкото на синдикални искания от страна на отделни работнически колективи. Трудещите са искали съвсем обичайните неща като намаляване на работния ден и повишаване на заплатите.  Сборникът според нея разкрива изключително интересни факти около всекидневната съпротива на работниците. Тя цитира документ  според който в отговор на опитите за протест на 40 шофьори председателя на профсъюзите им заявил: „ Или ще работите където ви пратим или се махайте. Както ви свирим, така ще играете.”  Освен тайния профсъюз на шофьори и ватмани, работници от „Кремиковци” се опитали да създадат независима синдикална организация „Истина” с организатор наречен   „Наивник”. Интересно е че членовете му се връщат към риториката от преди  9.09.1944 критикувайки социалистическото общество от леви позиции, нещо което пък органите на МВР и партията определят като реакционна критика на социализма. 

Работниците се обръщат към органите: „Господа, това не е строителство на комунизма, това е фашизъм, това е буржоазия, прикрила се зад маската на комунизма. Комунизъм- това е благоденствието на  една нация….Направихте така, че с една заплата да могат да се купят едни дамски бутуши…”. В архивите според нея се откриват уникални истории, които могат да послужат за сюжети на десетки романи. Едни от най-често срещаните сюжети в случая са свързани с производствени аварии и опитите на властта да установи,  дали те са случайни или умишлени, дали са диверсия или плод на нехайство. Делата за подобни аварии  носят имена като: „Подпалвач”, „Наивник”, „Анонимчик” или „Мръсник”. 

„През  документите се открива параноята на системата, неувереността и невъзможността и да открие кой е враг и кой наш”, заяви още Кабакчиева. Сюжетите разкривани от документите според нея са важни, защото показват клопката на системата извън профсъюзите  и това,  че  бивайки институциализиран доносът е привилегия   само на агентите от ДС. Когато се появи някой който е изземвал функциите им, каквито случаи е имало, то системата се е питала- враг или наш е той.   За агентите всеки опитал се да си присвои правото на органите да следят живота на другия е подлежал на разследване и  е бил разглеждан като потенциален враг.
Сборникът  с документи е разделен на три части разглеждащи отношението на ДС към профсъюзите и към отделните работници както у нас, така и в чужбина.

Мартин Иванов

Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар