Фермери са заявили за обвързано подпомагане рекорден обем от площи със соя през 2015 г.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×

Над 23 000 стопани  са били консултирани безплатно от НССЗ

През 2015 година фермерите у нас са заявили рекордните 38 000 хектара площи със  соя за обвързано подпомагане, съобщи по време на пресконференция заместник министъра на земеделието Васил Грудев при отчитане дейността на аграрното ведомство за 2015 година. За сравнение през изминалите години  заявените за обвързано подпомагане площи със соя са били едва средно по 300 хектара годишно. Заради липса на правни основания през тази година е регистрирано намаление на заявените за ползване  площи с близо 4,5%.
Това ще доведе от своя страна до увеличение на ставките на всички земеделски стопани на база натрупването на средства вследствие на по-малкия обем заявени площи, заради неналични правни основания. Производителите на плодове и зеленчуци се очаква през март да получат парите си по обвързана подкрепа които са част от директните плащания. Вече беше изплатено подпомагането за животновъдите.

Според него доброто приключване на Програмата за развитие на селските райони за стария програмен период и отличния старт на тази през новия може да създаде свръхочаквания у фермерите, но тя по думите му не би трябвало да се приема за „единствената панацея” за правене на земеделие у нас.  Усвояемостта на средствата по ПРСР за периода 2007-2013 година е 91%. Към момента по последни данни загубите през тази година вследствие на неусвояване на средства по различните мерки няма да надминат 15 млн. евро. Заради  реализирания извънреден прием по старата програма са договорени още над 750 договора, по които са извършени разплащания.  Една от мерките по програмата по която през тази година се наблюдава засилен интерес е тази свързана с инвестициите в преработка и маркетинг на селскостопански продукти. Както е известно по нея  бяха отпуснати 100 млн. евро, като стойността на субсидията по предложените около 600  проекти за инвестиции в преработката възлиза на над 800 млн. лева.
Към момента по думите на заместник министъра има вече 66 сключени договора по мярката за подпомагане на подготвителни дейности за местни партньори  или Местни инициативни групи (МИГ). 

В средата на 2016 година се очаква отваряне на общинските мерки по ПРСР. Освен това се очакват нови приеми по мерките за инвестиции в преработването и в земеделски стопанства с бюджета който остава по тях. След одобрение от Брюксел пък може да се намалят таваните по отделните проекти за да може средствата да достигнат до по-широк кръг земеделски производители. 

Над 23 000 фермери са консултирани от НССЗ

 
Над 1390  от общо 2600 подадени проекта на фермери през 2015 година  са изготвени със съдействието на Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) която е консултирала безплатно над 23 000 фермери. Това е увеличение с над 45% спрямо предходните години. НССЗ е органът определен за държавен консултант на земеделските стопани, като от аграрното  министерство увериха, че ще направят всичко възможно за укрепване на институционалния му капацитет, за да може до 2020 година  да влезе активно в ролята си на национален консултант. 

4,8% от преработеното мляко не отговаря на стандартите на ЕС

По последни анализи 4,8% от преработеното  у нас мляко  не отговаря на европейските стандарти, заяви заместник министър Цветан Димитров. Това съответства на около 19-20 000 тона сухо мляко. След проведени с Брюксел разговори страната ни е получила правото да произвежда от такова мляко продукти с дълъг период на зреене. Тъй като не отговаря на стандартите тази суровина не може да бъде използвана за производство на прясно и кисело мляко. Не се предвиждат глоби за фермерите произвеждащи  подобно мляко, което ако не отговаря на критериите може да отива само за производство на сирене и кашкавал, потвърди още Димитров. Според него се наблюдава преориентиране на фермерите които не могат да изпълнят критериите за производство на качествено мляко към месодайното говедовъдство, и ако преди няколко години броят на месодайните крави е бил 12-13 000, то сега наближава 90 000. Както е известно от 2007 година у нас беше въведена частична отмяна на правилата за качество по отношение на суровото краве мляко като на пазара се допускаше и т. нар мляко неотговарящо на качествата на европейския регламент. 

Мартин Иванов

Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар