Албена Симеонова: През 2015 година имаше бум на биопчеларството

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×

За пръв път Асоциацията на биопроизводителите ще представя български биопродукти на 5 международни изложения в Западна Европа и Скандинавието


Как видяхте развитието на сектора на биоземеделието през 2015 година? Кои бяха основните проблеми и трудности пред биопроизводителите?

 
Ние вече шеста година развиваме биопроизводството, и в момента сме на границата между стария и новия програмен период. Със сигурност ще има някои затруднения свързани с правилата по ПРСР за новия програмен период 2014-2020 година, но те няма да са подобни на тези през миналия. Тогава почти никой не знаеше какво е биологично производство. Всички смятаха това само като модна тенденция в земеделието. Някога  бяхме само 25 производители, а сега регистрираните биопроизводители са 4000.
Според мен трябва да се направи разграничение между собствениците на ливади и пасища и реални биопроизводители. Съотношението между тях сега е 2/3 в полза на собствениците на пасища и ливади. Най-сериозно развитие през тази година претърпя биологичното растениевъдство, докато биоживотновъдството не се подпомагаше със субсидии през минали програмен период. През 2015 година имаше бум в развитието на биопчеларството.  Българската асоциация биопродукти е единствената браншова организация, в която членуват биопроизводители, преработватели и търговци на биопродукти, научни институти и консултантски организации, така че обединяваме усилията на целия бранш. Както знаете през новия програмен период биологичното животновъдство също ще бъде подпомагано със средства по ПРСР.

С какво може да са свързани трудностите, за които споменахте? Има ли още затруднения при сертифицирането на биологичните производители?

 
Не сертифицирането вече отдавна не е проблем. Правилата за него са вече много ясни. Ние сме член на ЕС, и всички трябва да спазват тези правила. От 13 компании, на пазара останаха 11 които да издават сертификати, след като две загубиха лиценза си. Според мен ясно трябва да се подчертае, че производството е или биологично със сертификат, или конвенционално. Понятия „еко” или „натурално” просто няма. Трудностите по-скоро са свързани с различните мерки. Например по 4.1 се даде допълнителен ранкинг за биопроизводители, и след като всички станаха такива, минавайки в период на преход, сега в мярка 4.2 отрязаха дребните зърнопроизводители и винарите- биологични производители и така се постигна еднадискриминация в бранша. 

Напоследък се чуха мнения за отпускане на средства за производителите в период на преход между конвенционално и биопроизводство. Какъв е Вашият коментар?
То и в момента тези производители, които са в преход получават двойно по-високи средства за подпомагане по мярка 11на ПРСР в сравнение с биопроизводителите.
Увеличи ли се делът на биопродуктите на пазара през 2015 година?
Да, в геометрична прогресия. Ако преди 5 години имаше само един биомагазин, сега само в София са 300. Делът на биопродуктите на пазара в момента у нас е около 2%. Другото се изнася. 

За кои страни?

Основно за Германия, Холандия, скандинавските страни, САЩ и Канада. 

Разпознаваеми ли са вече българските биопродукти на международния пазар?

 
Една голяма част от тях наистина са разпознаваеми. Всеки знае, че „Гимел” е най-големият производител на биокраставици в Европа, българските биовина също са познати на потребителите зад граница. Производството на биолавандула и розово масло също.
Участвате ли на големите международни изложения за храни като Anuga, BioFach?
Да, дори сега стартира един нов проект на ЕС, в който ние като асоциация ще представяме за пръв път български биопродукти на пет специализирани изложения в Швеция, Дания, Германия и Австрия. Може би и в момента има български биопроизводители на Anuga 2015, но като асоциация ще участваме на тази поредица изложения от 2016 година, като проектът е за три години.
 
Мартин Иванов 

Интервю за сп. „Агроном“

Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар