Изследвания за хърватските бугарщици събра в нова студия проф. Стефана Стойкова

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×
За повечето читател хърватските бугарщици едва ли говорят нещо, но  това всъщност  представляват епически песни.  На тях  българската етнография и фолклористика обръща сравнително малко внимание. Проблемът за произхода на хърватските бугарщици занимава специалистите още от 19-ти век. Те са считани за най-старите южнославянски епични песни датиращи още от 15-16 век. През 1977 година Мирослав Пантич…

This content is protected, available for registered users.

Click here to register.
Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар