И свинепроизводителите не виждат светлина в тунела

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×
Rate this post

Браншът настоя за мерки срещу нелоялни търговци и за спиране на контрабандния внос

Че родното животновъдство е в криза, едва ли вече е тайна за някого. Доказаха го и последните събития. Недоволни от ниската изкупна цена, липсата на мерки и на така чаканите обетовани пазари, млекопроизводители  вече обявиха че готвят протести. За подобни действия намекнаха и от Асоциацията на индустриалните производители на свинско месо, в случай че държавата не предприеме мерки с които да подпомогне българските производители.
Техни представители поискаха от депутатите в парламентарната комисия по земеделие да се приемат законови промени, които да подкрепят българските производители. „Ако така продължават нещата селското стопанство, и в частност свинепроизводството е във фалит. Ние не чакаме нещо, което да промени ситуацията, и не очакваме нещата да отидат на добре”, заяви пред депутатите д-р Румен Караманов. „Пари няма, но ние не се и надяваме на пари. Но поне институциите от които зависи това да вземат спешни мерки”, продължи той. По думите му вече има фирми, които нямало какво да губят, и са готови да излязат и да затворят границата.
От асоциацията предлагат няколко мерки с които се цели намаляване на нелоялните търговски практики, защита на българските производители от контрабанден внос на свинско месо и създаване на възможности за предлагане на наистина качествено месо на потребителите, като повечето от тях очакват да залегнат в окончателния вариант на новия закон за храните.

 Едно от най-интересните предложения е свързано с отделянето в отделни щандове в магазините  на  прясното от манипулираното чрез различни хранителни добавки месо. „Ние искаме българското  прясно месо да не се манипулира и да се продава в отделен щанд”, заяви още той. Според него за преодоляване продоволствената сигурност и предотвратяване увреждане на потребителите е необходимо да се създаде гъвкав и целенасочен контрол на храните, като за целта трябва да се създадат ефективни рамки срещу зачестилите напоследък нелоялни търговски практики. От бранша настояват да се даде определение на това, що е прясно месо, като всички търговци в страната да се задължат да осигурят обособени щандове за реализация само на прясно месо. Върху етикета на месото според д-р Караманов трябва да се упоменава фермата където е отгледано месото, кланницата, датата на клане и срока на годност без значение дали се касае за търговци на дребно или на едро. Заради това че са с удължен срок на годност заради използването на хранителни добавки, някои хррани да се определят като полуфабрикати, и да се предлагат на отделни щандове с необходимите указания, така както беше направено с млечните продукти и различните техни имитации. „Има кашкавал за 5лева и за 15 лева, и този който дава 5 лева знае защо ги дава. А не в един магазин например да предлагат врат без кост за 4 лева с ДДС, и обезкостено контрафиле на 9,70″, даде за пример той. Според него свински врат на подобна цена от 4 лева е манипулиран т.е. в него са използвани различни хранителни добавки, и няма място заедно с прясното месо на един щанд.

Друг проблем за бранша са нелоялните търговски практики, и според д-р Караманов те биха могли да се пресекат с включване на фактура за извършената продажба сред придружаващите стоката документи. Това би дало възможност да се засече информацията, тъй като номерът на фактурата може да фигурира във ветеринарния сертификат.  Един от примерите за нелоялни практики са случаите при които суровината преминава транзитно през територията на страната ни, и тогава камионите не се пломбират, за разлика от тези които са обявили, че доставят суровина за преработка в страната. 

Освен това се поиска не само търговците на едро,но  и тези на дребно да спазват изискванията на регламент 853 относно сроковете за съхранение на охладено месо  до 6 дни от датата на клане, както и температурен режим за съхранение и обработка на месото и реализация на месните полуфабрикати. Придвижването на месото да е придружено със съответните документи, в които да е упоменато фермите в които е отглеждано, кланиците в което е заклано, дата на клане и срок на годност без значение дали се касае за обекти на едри или дребни търговци.

Изкупната цена на свинското у нас е под тази в ЕС

Стана ясно също така, че в момента повечето производители на свинско месо продават продукцията си под себестойността и на цени между 1,60 и 1,70 за килограм живо тегло. „Ситуацията е такава, че ние продаваме свинското месо на килограм живо тегло под цените в Европейския съюз”, каза д-р Караманов. Тя се е изменила коренно само за последните няколко седмици, и според прогнозите му ще продължава да се влошава. За сравнение в Германия килограм живо тегло се продава при 1,85-1,87 лева. „Ако държавата не помогне в тази ситуация, ние ще трябва да затваряме”, категоричен беше той. Повечето производители по думите му вече в продължение на няколко месеца продават продукцията си под нейната себестойност. Производството у нас успява да задоволи потреблението на свинско месо едва на 1/3, като останалите количества са внос. По данни на асоциацията от 2014 година производството на свинско месо у нас възлиза на 57 000 тона, около 54 000 тона е вносното замразено месо и към 50 000 е контрабандата. Най-често като контрабанда се определя стока, при която е направен опит за избягване плащането на данъци. При срещата си с министър  Десислава Танева от Асоциацията са получили уверение, че се предвижда всички храни произведени от български суровини да бъдат обозначавани със специален знак. „Ние не произвеждаме скъпо.Ако продаваме качествени продукти, то те си имат цена, и всяко едно манипулиране на продуктите е за сметка на качеството”, убеден е д-р Караманов, според който потребителят има право да е ориентиран какво купува.

Мартин  Иванов 

Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар