Двойственият живот на един музикант

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×
Максимата „Музикант къща не храни” е добре известна, но един музикант показва, че правилата , винаги имат изключения. Денят е 24 март 2016 година, а след като Московската филхармония под ръководството на Юрий Симонов вече е изпълнил първата композиция- адажио на Симон Барбър е време за следващото в програмата -  „ШАломо”,еврейска рапсодия за виолончело и…

This content is protected, available for registered users.

Click here to register.
Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар